En verden uten landegrenser

03.10.14 hadde fylkesleder i Troms Unge Venstre, Even Aronsen, et leserinnlegg på trykk i Nordlys om innvandring og arbeidskraft. Les det her!


En verden uten landegrenser

I Unge Venstre har vi en drøm. En drøm om en verden uten landegrenser. Retten til å søke en bedre framtid for seg selv og sine bør ikke være begrenset av hvor i verden man er født. Den kulturelle og økonomiske stimulansen innvandring fører med seg gjør samfunnet vårt sterkere, rikere og mer mangfoldig. Innvandring er ikke bare positivt, det er også høyst nødvendig.


Hvis vi skal fortsette å ha det like bra i framtiden som vi har det i dag, er vi avhengige av mer arbeidskraft. Når vi vet at det finnes mennesker utenfor våre grenser som kan bidra til norsk velferd, føler jeg det blir helt galt å diskutere hvordan vi skal holde dem uten, men tvert imot må vi diskutere hvordan vi kan få dem til å ville komme hit. Noe Unge Venstre ønsker er å opprette et midlertidig visum for folk utenfra EØS-området som vil komme til Norge og søke arbeid. Det er også viktig at vi gjøre det lettere å få godkjent utdanning fra utlandet, slik at flere får mulighet til å jobbe med akkurat det de er best til. Det finnes utallige eksempler av mennesker med høg utdanning som kommer til landet vårt, men ikke får mulighet til å jobbe med det fordi utdanningen deres ikke blir godkjent.


Unge Venstre mener retten til å søke asyl er så viktig at den bør tas inn i Grunnloven. Det handler om solidaritet med forfulgte og fordrevne mennesker. Måten vi tar imot asylsøkere til Norge må også bli bedre. Det må gå langt raskere å behandle søknader, slik at mennesker slipper å sette livene sine på vent i år etter år. Spesielt er det viktig at barns beste i disse sakene blir lagt stor vekt på. For mange er eksemplene av barn som bor i Norge flere år, for å så bli kastet ut når de er integrerte og blitt en del av samfunnet. Det er viktig å sette strenge krav, men da må vi også gi gode muligheter. Gode muligheter til å lære norsk fra dag én, og vi må gi alle asylsøkere mulighet til å jobbe. De viktigste nøklene til det norske samfunnet er arbeid og språk. Derfor vil Unge Venstre gjøre arbeidsmarkedet mer inkluderende og tilgjengelig, slik at alle kan få en sjanse til å vise hva de kan. Dessuten må alle innvandrere gis et godt tilbud om norskopplæring.


Hvis vi tør å vise gjensidig velvilje og respekt, er drømmen om et samfunn som vektlegger hvem du er som person, ikke hvilket land du kommer fra, plutselig innen rekkevidde.

Siste innlegg

Se alle

Harstad sparker i gang sesongen

Harstad & Kvæfjord Unge Venstre åpner årets møtesesong med et tema som angår oss alle - skolepolitikk. Fylkesleder Elise Klausen Jenssen skal innlede kort om hvorfor Unge Venstres skolepolitikk er bes