Er du OUVs ungdomskandidat?

Vil du bli Oslo Unge Venstres ungdomskandidat i 2019?


Selv om vi egentlig akkurat er ferdig med en valgkamp, er det på tide å rette blikket mot hvordan vi skal vinne tilbake Oslo i 2019. Før hvert valg, enten det er stortings- eller kommunevalg, nominerer Oslo Unge Venstre en ungdomskandidat som vi ønsker høyt opp på listen til Oslo Venstre. Til Stortingsvalget 2017 var det Grunde, noe som må sies å ha vært relativt vellykket!


Nominasjonsprosessen til kommunevalget i 2019 begynner allerede nå, og styret i Oslo Unge Venstre har satt ned en nominasjonskomité bestående av Audun Gotaas Bonde, Sarah Zahid og Amanda Rygg som skal jobbe for å finne gode kandidater som forhåpentligvis kan representere OUV og Oslo Venstre i bystyret. Ungdomskandidaten velges av Oslo Unge Venstre i mai, men vi skal lage en innstilling basert på intervjuer med kandidatene og innspill fra hele organisasjonen.


Vi utlyser denne i dag og har satt 22. mars som frist for å melde sin interesse. Deretter vil vi gjennomføre intervjuer og innspill fra organisasjonen i mars og april, før vi kommer med en innstilling i starten av mai. Ungdomsdelegaten vil bli valgt senere i mai.


Hvis du er interessert i å bli ungdomskandidat og en av de personene hele Unge Venstre jobber for i neste valgkamp, kan du sende oss en liten tekst på maks 2000 tegn (inkludert mellomrom), hvor du beskriver hvorfor du vil stille som ungdomskandidat, og gjerne nevne erfaring du anser som relevant. Teksten sendes til audungotaasbonde@gmail.com. Vi kommer til å bruke tekstene som utgangspunkt for intervju. Ta kontakt med en av oss hvis du har noen spørsmål!