Er du vår nye fylkessekretær?Unge Venstre søker fylkessekretær i et tre måneders engasjement i opptil 100% stilling.


Fylkessekretærens oppgaver vil være å bistå fylkes- og lokallagene med drift, administrative oppgaver, søknader om midler, medlemsvekst og forberedelse til valgkamp. Fylkessekretæren skal i samarbeid med ledelsen drifte og være med på å videreutvikle Unge Venstre. Vi søker en initiativrik person som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Erfaring med ungdomsorganisasjoner er en fordel.


Fylkessekretæren i Unge Venstre vil blant annet ha følgende arbeidsoppgaver:

  1. Oppfølging av fylkeslag

  2. Nært samarbeid med medlemmer og tillitsvalgte

  3. Bistå fylkeslag med den daglige driften av partileddet, som økonomi og organisasjonsutvikling

  4. Arbeide tett med Unge Venstre nasjonalt

  5. Medlemsverving og -oppfølging

Vi kan tilby et aktivt arbeidsmiljø, fleksible arbeidstider, samt spennende og utviklende arbeidsoppgaver. Arbeidssted er primært i Møllergata 16 i Oslo sentrum, men det kan gjøres unntak. Reising må påregnes. Stillingen lønnes etter statens lønnstrinn 19.


Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med generalsekretær Solveig Hillestad, på telefon 465 48 516 eller send en epost til solveig@ungevenstre.no.


Søknadsfrist er 15. september. Oppstart er 1. oktober eller etter avtale.


Søknad med CV sendes til generalsekretær Solveig Hillestad på e-post solveig@ungevenstre.no, søknad merkes «Fylkessekretær».