Et barnevern som setter barna i sentrum

Vedtatt av Unge Venstres landsmøte den 03.11.2019Barnevernet har en av de viktigste oppgavene i det norske samfunnet. Barnevernet skal sette barnets beste i sentrum, og kjempe for alle barns rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre ser vi et barnevern som stadig nedprioriteres av norske kommuner. Unge Venstre vil styrke barnevernet i dets viktige oppgave: å være til det beste for alle barn.


Barnevernsaker er ofte kompliserte og sammensatte, og krever en høy og tverrfaglig kompetanse. Utfordringen er smale ressurser fra kommunene, som fører til at barnevernet må gjøre harde prioriteringer, og ikke har tilstrekkelige midler til en slik kompetanse. Det finnes dessverre flere eksempler på at presset på barnevernet har fått urimelige konsekvenser for de det er ment å være til for, nemlig barna.


Dette er en problemstilling som ikke lenger kan utsettes. Vi kan måle kvaliteten på samfunnet vårt ved å se på måten vi behandler våre mest sårbare. Selv om alle som jobber i barnevernet har gode intensjoner og gjør sitt beste, er selve barnevernet og prosessene de bruker nødt til å reformeres.


Unge Venstre vil

  • Øke budsjettet til barnevernet for å sikre at hver enkelt saksbehandler har et maksimum av 15 "aktive" barn

  • Etablere regionale ressurssentre med hjelpetiltak, avlastning, råd, veiledning og støtte i en tung hverdag for både unge og foresatte

  • At barnevernet i større grad skal vektlegge barnas selvbestemmelse når det fattes vedtak

  • At barnevernstjenesten flyttes fra kommunalt nivå til fylkesnivå for å styrke tjenesten

  • Opprette et kontrollorgan for barnevernsaker som er uavhengig av selve barnevernet

  • At barnevernet skal slutte med enetiltak