Et kobbel av misnøye

Olav Kobbeltveit skriver i BA 13. februar om årsmøtet i Hordaland Venstre. Vi var begge til stede på møtet, og det er på sin plass å kommentere et par av tingene Kobbeltveit nevner i kommentaren sin.


På møtet ble Hordaland Venstres fylkesvalgsprogram vedtatt. Kobbeltveit er misfornøyd med landbrukskapittelet. Han mener det ser ut som det er skrevet av Bergen Unge Venstre. Det har han rett i, for det er det jo på sett og vis. Det viser en ungdomsorganisasjon som arbeider godt og har gjennomslag.


Videre sier Kobbelteit at han ikke meldte seg inn i Venstre ”for at partiet skulle legitimera ei undergraving av arbeidsmiljølova”. For det første: Venstre vil ikke svekke arbeidsmiljøloven. Vi foreslår derimot fornuftige justeringer, som i anstendighetens navn er ganske så moderate. For det andre: Venstres arbeidslivspolitikk har i all hovedsak ligget fast siden 2002. Kobbeltveit meldte seg inn i fjor.


Kobbeltveit skriver at venstrefolk ”på sein nattetid, i fullt monn spelar ut sitt liberale sinnelag”. Ja, det er sant. Det er deilig å være liberal – og det så jo ut som Kobbeltveit selv koste seg. Da kan vi kanskje unnskylde ham for ikke å helt ha fått med seg hvordan uttalelsen om kommune- og regionreform ble seende ut, som i motsetning til det Kobbeltveit skriver var i tråd med det Bergen Venstre selv hadde foreslått. Avstemming søndags morgen krever årsmøterutine. Vi håper Kobbeltveit blir med neste år og.


Øydis Lebiko Leder, Bergen Unge Venstre


Vi har sendt dette innlegget til Bergensavisen, men det er ikke trykket, og vi har ikke fått svar fra avisen.