Et løft for elevboliger i Nord-Norge

Uttalelse vedtatt av landsstyret 10.02.19Gjennom årene har fylkene i Nord-Norge blitt stemplet som frafallsverstinger, hvor Finnmark har aller flest videregåendeelever som faller fra skolen. Finnmarks prosentandel på elever som fullfører videregående skole på normert tid lå på 55% i 2015, mens Troms og Nordland lå på 66-67%. Ellers i landet ligger gjennomsnittet for å fullføre videregående skole på normert tid på 73,5%. Nordland er det fylket i landet med flest borteboere, mens i Finnmark er en tredjedel av elevene i videregående skole borteboere.


En mulig årsak til dette frafallet er at mange 15- og 16-åringer må flytte hjemmefra. For noen blir det for dyrt å flytte inn til byene, og for andre er utleiemarkedet så pressa at det er umulig for videregåendeelever å finne steder å bo. Å flytte hjemmefra i så ung alder er ikke lett. Flere må flytte til nye byer, og ikke alle ender i samme klasser eller på samme videregående utdanningsprogrammene som tidligere medelever. Det er heller ikke gitt at alle foresatte har råd til å hjelpe elevene som må flytte på hybler økonomisk.

Gjennom elevboliger kan man sikre borteboere en sosial krets med andre elever i samme situasjon, i tillegg til et tilgjengelig utleiemarked som forholder seg til stipendordningen. Borteboende elever møter større utfordringer enn studenter, men får mindre støtte.


I Nordland, Troms og Finnmark er avstandene så store at mange elever ikke har noe annet valg enn å flytte hjemmefra fordi de enten ikke har en videregående skole i nærheten, eller fordi nærskolen ikke tilbyr det utdanningsprogrammet eleven ønsker å gå. De som ikke har de økonomiske forutsetningene til å flytte hjemmefra får derfor ikke samme mulighet til utdanning som elever i mer sentrale strøk. Noen elever tvinges derfor på bakgrunn av familiens økonomi til å velge utdanningsprogram de ikke har interesse for. Dette fører til motivasjonssvikt og høyt frafall.


Skal noe skje med frafallet, må nye tiltak prøves ut. Unge Venstre vil derfor innføre statlig finansierte elevboliger, hvor de først prioriteres i kommunene med flest borteboende elever, herunder hovedsakelig i Nordland, Troms og Finnmark.


Unge Venstre vil:

  • Innføre statlig finansierte elevboliger hvor Nordland, Troms og Finnmark prioriteres

  • Gi momskompensasjon for å bygge elevboliger