Et reisebrev fra Libanon

Seminar om utdanning i Libanon 8-11. oktoberDeltakere fra Future Movement (Libanon), 3H Movement (Tyrkia) og Unge Venstre deltok på et utdanningsseminar i Beirut, Libanon 9.-10. oktober. Deltakere fra Cairo Liberal Forum hadde ikke anledning til å delta på seminaret av sikkerhetsårsaker.


Fredag starter vi med en liten introduksjon av hva Future Movement stod for, og deres grunnprinsipper. Deretter fikk vi besøk journalisten og aktivisten Rana Khoury som skulle gi oss innblikk i utdanningssituasjonen i Libanon, og dets utfordringer for det libanesiske samfunnet. Et utfordring var at syriske flyktningbarn som fikk plass på skolene kun snakket arabisk, dermed var det vanskelig for dem å ha realfag på fransk eller engelsk som er det mest utbredte. Hun nevnte også at myndighetene har fått 7 milliarder dollar av EU og at det er vanskelig å si hvor mye av dette som har blitt brukt til korrupsjon. Vi fikk også en innsikt på forskjeller mellom private skoler og offentlige skoler, og hvor stor påvirkning dette hadde på fremtiden til elevene..


Neste del av seminaret gikk utpå å drøfte forskjellen mellom Formal og Non-Formal education. Nå skulle deltakerne selv finne ut forskjellen, og komme fram til en konklusjon. Videre skulle vi drøfte om hvordan vi skulle få utbytte av begge metodene i klasserommet. Dette endte vi også opp med å skrive en uttalelse om, som vi skal sende til våre respektive organisasjoner og videre til IFLRY; vår felles paraplyorganisasjon.


Deretter fikk vi besøk av professor Nassim Abi Ghanem som snakket om høyere utdanning i Libanon.


Seminaret ble avsluttet med et møte med nestlederen Bashir Wardini til International Young Democrat Union, de unge konservatives paraplyorganisasjon. Møtet ga oss innblikk i grunnprinsippene til partiet.


Siste dagen av seminaret ble det holdt et siste foredrag av forfatteren/ filosof Rabih Salloum. Han er også en modell og tidligere sanger. Gjennom hans refleksjoner og egne observasjoner fikk vi innblikk i hvordan er det å gå på fransk skole i Libanon. Han nevnte blant annet identitetskrise, lite individuelle valg, rangering av elever og få muligheter til å utvikle enkeltes kreative ferdigheter.


Siste dagen gikk også utpå å lage en Country report som skulle presenteres for de andre. Hensikten med country reports var å finne forskjeller og likheter mellom utdanningssystemene til Tyrkia, Libanon og Norge.


Søndagen ble brukt til å reise hjem og ta farvel med andre deltakere.

Vi hadde en herlig tur i et spennende land og møtte mange interessante mennesker. Det var en utrolig opplevelse!


Aishah, Elin og Kjersti