EU må ta hensyn til sårbare flyktninger

Utgått uttalelse vedtatt av Landsstyret 12.06.1618. mars ble EU og Tyrkias nye flyktningavtale vedtatt, og den trådte i kraft allerede to dager senere. Avtalen innebærer at EU sender syriske flyktninger som ankommer Hellas fra Tyrkia tilbake til Tyrkia. Dette til tross for visshet om at Tyrkia sender tusener tilbake til Syria. De som rammes av denne avtalen, er i første rekke sårbare grupper med alvorlige fysiske og psykiske lidelser, kvinner og barn. Barn utgjør nå minst 36% av flyktningene som vil bli returnert til Tyrkia, mens fellesgruppen kvinner og barn utgjør hele 60%.


Amnesty International avdekket nylig at tyrkiske myndigheter siden januar har tvangsreturnert rundt 100 flyktninger til Syria på daglig basis. Unge Venstre nekter å akseptere at de mest sårbare flyktningene skal bli utsatt for slik umenneskelig behandling. Uskyldige menneskers behov for beskyttelse og hjelp kan ikke bli tilsidesatt til fordel for kortsiktige løsninger og eurosentrisme.


Med den stadige tilstrømningen av nye flyktninger, har situasjonen i de tyrkiske flyktingleirene blitt uhåndterbar. Det er stor mangel på medisinsk hjelp, rent vann og sanitet, noe som gjør at primære behov ikke dekkes. Alt for mange barn vokser opp under slike forhold, og en økende andel blir returnert til enda verre omstendigheter i Syria. Som barn på flukt er man i en ekstra sårbar situasjon, og er spesielt utsatt for å bli offer for menneskehandel. En hel generasjon unge syrere ligger an til å miste sin barndom.


For at sårbare syrere skal få den stabiliteten og tryggheten de trenger, er EU nødt til å få i gang en felles registreringsprosess, en jevn, felles fordelingsnøkkel for flyktninger til de ulike europeiske landene og en verdig reiserute fra Hellas til destinasjonslandet. Denne praksisen med å sende sårbare mennesker tilbake til et land som tvangsreturnerer dem til deres krigsherjete hjemland, er kynisk og skamfull.


Til tross for at Tyrkias nyavdekkede praksis med hemmeligholdt tvangsretur strider med både tyrkiske, europeiske og internasjonale lover om menneskerettigheter, har EU valgt å opprettholde avtalen. Slik tilstanden fortsatt er i Syria og omegn, vil fortsatt mange finne nye måter å komme seg til Europa på, noe som kan utsette familier for enda lengre og farligere reiser for å nå trygghet.


Unge Venstre mener den nye avtalen ikke ivaretar flyktningenes rettigheter på en god måte og at EU bør reforhandle den. Europa må også styrke innsatsen i Hellas for å sikre at flyktningene får behandlet sine asylsøknader på en god måte.


Unge Venstre krever: • At norske myndigheter legger press på Tyrkia til å følge sine nasjonale og folkerettslige forpliktelser • At EU oppretter en fungerende felles registreringsprosess, en jevn, felles fordelingsnøkkel for flyktninger til de ulike europeiske landene, og en verdig reiserute fra Hellas til destinasjonslandet • At EU reforhandler avtalen og styrker rettsenheten ved behandling av asylsøknader i Hellas.