Evens innlegg til generell politisk debatt

Troms Unge Venstre er på plass på Troms Venstres årsmøte, og er klare for å sette UV-preg på årsmøtet. Følg med her, på Facebook og gjerne på Instagram for oppdateringer! 


Her er Evens innlegg til generell politisk debatt!


Stopp krigen mot narkotika

Fra i dag kan rushavhengige kriminelle dømmes til behandling framfor straff, hvis de godtar det frivillig. For en som lenge har vært opptatt av fokuset burde ligge på hjelp, behandling og rehabilitering framfor straff og bøtelegging, er dette definitivt et steg i riktig retning. Det å skifte fokuset over til at dette er mennesker som sliter med sykdom, heller enn å alene se dem kriminelle er for meg utrolig viktig.


For meg er det ingen tvil om at krigen mot narkotika som verden har ført de siste 30-40 årene har feilet, både for individer og for samfunn over hele verden. FN anslår at den illegale narkotikaøkonomien utgjør rundt 200 milliarder kroner i året. 200 milliarder. Hvor mange som mister livet som følger av krigen mot narkotika er ikke sikkert, men det anslås at bare i Mexico har over 35 000 mennesker mistet livet siden 2006 i krigen mot narkotika. Det burde gjennomføres grunnleggende endringer i norsk narkotikapolitikk, og den loveendringen som har skjedd nå er et steg i riktig retning. Narkotika bør ikke lenger kriminaliseres, ei heller brukerne, men den burde reguleres.


Jeg sier ikke at en regulering alene vil ikke hjelpe rushavengige ut av avhengiget. Derfor er det utrolig viktig at Norge og alle andre land, satser tungt på behandling gjennom behandlingersplasser når man er motivert, gode lav terskel tilbud og ikke minst ettevernstiltak som egnet bolig med oppfølging. Det er ingen enkel løsning på denne problematikken. Narkotika er farlig, og det skaper avhengiget og lidelse. Men jeg tror, og jeg mener at forbudslinjen som føres i dag, hele krigen mot narkotika, har gjort vondt verre, og det er på tide å se etter nye løsninger. Gjennom en regulering vil kundegrunnlaget til organisert kriminalitet bortfalle, og samfunnet kan endelig bruke alle sine ressurser på det som er viktigst, nemlig å forebygge, behandle og gi ettervern.


Argumentene for er gjerne det at forbud har en preventiv effekt. Men allikevel viste en studie noen år tilbake fra New Zealand at 95 % fortsatte å bruke cannabis etter domfellelse. Ressursene samfunn og ikke minst politiet bruker på å forhindre bruk av narkotika, og straffefølge av rusmisbrukere er hinsides. I 2009 var en tredjedel inne til soning i Norge forbunet til narkotika relatert kriminalitet. I 2010 ble 45 000 narkotikalovbrudd anmeldt til politet, 100 av disse karakteriseres som alvorlige av politidirektoratet. Samfunnet bruker enorme ressurser på å bekjempe narkotikakriminalitet, ressurser som heller kunne vært burke på å hjelpe dem som sliter med et rusproblem.


Rusmisbruk er ikke en forbrytelse, men en sykdom. Det er på tide å tenke realistisk fremfor moralistisk.

Siste innlegg

Se alle

Harstad sparker i gang sesongen

Harstad & Kvæfjord Unge Venstre åpner årets møtesesong med et tema som angår oss alle - skolepolitikk. Fylkesleder Elise Klausen Jenssen skal innlede kort om hvorfor Unge Venstres skolepolitikk er bes