Får vi en internasjonal klimaavtale?

Mandag 30. November er det duket for klimatoppmøte i Paris: COP21. Dette klimatoppmøtet er svært viktig, fordi det er her verdens land skal forhandle frem ny, internasjonal klimaavtale. Unge Venstre er selvsagt representert med tidligere 1. nestleder i BUV, Tone Bjørndal. Tone er Climate Change Programme Manager i vår internasjonale paraplyorganisasjon IFLRY (International Federation of Liberal Youth), og skal lede IFLRYs delegasjon til møtet.


En ny, internasjonal klimaavtale, som gjelder for alle land, vil kunne sende et viktig signal til verdens regjeringer, selskaper, investorer og individer om at nå er det på tide å endre kurs. Fremtiden skal være fornybar, og bærekraftig. Men i en forsamling av over 190 forskjellige land, der alle skal bli enige om en avtaletekst, er dette lettere sagt enn gjort. Likevel er vi allerede godt på vei mot en avtale: Til nå har over 170 land sendt inn sine bidrag til den nye avtalen. Dette er nytt i prosessen: Man har gått fra en ovenfra og ned-tilnærming i Kyotoprotokollen, til en nedenfra og opp-tilnærming i Parisavtalen.


Sentrale deler av den nye avtalen vil være utslippskutt og langsiktig mål, tilpasning til klimaendringer, finans, tap og skade og ansvarsfordeling. Vil rike, utviklede land lede an i forhandlingene, slik fattige land ønsker? Eller vil de derimot kjempe for ta bort referanser til oppskalering av klimafinansiering og fjerne artikkelen på tap og skade? Vil man få en god prosess som sikrer kontinuerlig oppdatering og forbedring av innmeldte klimamål? Hvordan skal vi kunne følge opp målene som rapporteres inn? Og vil observatører, som IFLRY, bli utesteng fra forhandlingene slik de ble i siste mellomforhandlingsmøte i Bonn i oktober?


Foreløpig er det to ting som er ganske sikkert: 1) De innmeldte målene vil ikke være nok til å nå togradersmålet. Og 2) vi får en avtale. Derfor er det viktig at avtalen også inneholder mekanismer for kontinuerlig forbedring av de innmeldte målene. I tillegg må vi fortsette jobben med en gang COP21 er ferdig. Den nye avtalen skal ikke tre i kraft før 2020, og dermed har vi fem år på oss til å virkelig få fart på omstillingen før vi går inn i avtaleperioden.


Toppmøtet skjer bare to uker etter de grufulle hendelsene i Paris. Selv om møtet vil gå som planlagt, har det gjort at de store aksjonene som var planlagt i byen, ikke får finne sted. Det vil bli en annerledes atmosfære i Paris. For å sikre at stemmene til sivilsamfunn i Paris ikke forsvinner, har IFLRY oppfordret sine medlemsorganisasjoner til å delta på klimamarsjer rundt om i hele verden denne helgen. Unge Venstre og HUV skal selvsagt delta! Spesielt viktig er det at ungdommens stemme blir hørt. Det er vår fremtid det handler om. Unge Venstre kjemper for en bærekraftig verden, for generasjonsrettferdighet og for like muligheter for alle. Derfor er klima en av våre tre hovedsaker. Og derfor jobber vi opp mot Venstre, beslutningstagere, IFLRY og FNs klimatoppmøter. Du kan følge IFLRYs delegasjon fra innsiden av COP21 på www.facebook.com/iflryclimate, eller på Twitter @iflryclimate.


Her finner du informasjon om klimamarsjen i Bergen: UV deltar på lysmarkering for klima!