For en bedre verden trenger vi en bedre ruspolitikk

Utgått - vedtatt av landsstyret 9. juni 2017Canadas liberale regjering ønsker nå å legalisere cannabis. Avgjørelsen er gjort i tråd med ekspertutredninger for regjeringen og nøye forarbeid. Canadas tiltak er anslått å hente inn 30 milliarder kroner i skatteinntekter, fra en industri hvor det i dag er anslått 50 milliarder kroner i illegal omsetning. Canadas reform vil med andre ord gjøre at pengene som i dag går til kriminelle, istedenfor går til myndighetene i form av skatt, og dermed også tilbake til Canadas befolkning.


Illegal omsetning av narkotika er ikke bare et stort problem i Canada, men verden over. FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan har fremhevet hvordan illegal narkotikaomsetning utgjør et enormt problem i Vest-Afrika. Det er anslått at kokain til en verdi av 1,2 milliarder dollar går gjennom Vest-Afrika på en årlig basis. I Kofi Annans ord “er en dopfri verden en illusjon”. Dette er tydelig når vi ser resultatene av den såkalte “War on Drugs”, som har pågått siden Nixon kunngjorde begrepet i 1971. Krigen mot narkotika har hittil har kostet flere trillioner dollar, og vi har sett en sterk økning i global narkotikaomsetning heller enn en reduksjon. Unge Venstre mener det er på høy tid å avslutte krigen mot narkotika og heller prøve andre løsninger.


Et eksempel på hvilke konsekvenser slik krigføring kan få, ser vi i Filippinene. Etter at president Rodrigo Duterte vant valget i 2016 har han ført en umenneskelig og uproporsjonal brutal politikk for å få bukt med landets narkotikaproblemer. På under ett år har mer enn 7000 av mennesker blitt drept som følge av myndighetenes politikk. Undersøkelser gjort av Human Rights Watch (HRW) slår fast at filippinsk politi dekker over bevis for å legitimere disse mordene, og HRW krever en offisiell etterforskning av prosessene. Til tross for krigen mot narkotika ser vi også at de meksikanske narkotikakartellene er blant verdens mektigste kriminelle, og deres voldelige styre er estimert til å ha kostet over 120.000 mennesker livet de siste ti årene. Dette er situasjoner som ikke kan forsvares, og som taler for at ruspolitikken må reformeres.


I tillegg til at kriminelle bakmenn tjener utrolig mye på at rusmidler som cannabis i dag er ulovlig, melder også FN at kriminalisering av personlig bruk av rusmidler ofte hindre at mennesker får helserettighetene deres oppfylt, blant annet på grunn av redsel for at de havner i fengsel om de oppsøker helsehjelp. I Norge har vi sett store politiaksjoner i blant annet Bergen, hvor politiet har pågrepet og arrestert skoleelever i skoletiden. Politiet begrunnet aksjonene med at de ville ha en avskrekkende effekt for andre som skulle finne på å prøve narkotiske stoffer. Det er urovekkende med praksiser som kan føre til at ungdom som allerede har et rusproblem blir utstøtt ytterligere, snarere enn å få hjelp. Dette mener Unge Venstre  er galt. Vi kan ikke frata mennesker deres grunnleggende rettigheter kun på grunn av nåværende eller tidligere rusbruk.


Unge Venstre mener det er problematisk at FNs medlemsland står fast på at rusmidler skal forbli forbudt internasjonalt, og at FNs konvensjoner i utgangspunktet hindrer land som Canada i å kunne utføre de planlagte reformen, uten å stride mot folkeretten. I dag ser vi at Norge dessverre står som en av FN-landene som ønsker en uendret narkotikapolitikk, mens Canada og Mexico er mer progressive. I dag er FN-konvensjonene restriktive på internasjonal narkotikalovgivning, snarere enn å være progressive og åpne for de liberale løsningene.


I Portugal har vi sett at overdosedødsfallene har sunket drastisk etter at landet avkriminaliserte all bruk av narkotika i landet. I Sveits har de i snart 23 år delt ut gratis heroin til de tyngste brukerne, og sammen med andre lavterskeltilbud har det ført til at gatemisbruket og kriminaliteten er blitt kraftig redusert. Samtidig har arbeidsledigheten blitt redusert og langt færre lever på gata. Til sammenligning er Norge, med sin restriktive narkotikapolitikk, i europatoppen på overdosedødsfall. Dette bør være et signal på at narkotikapolitikken i landet vårt, som i så mange andre land, ikke fungerer. Norge har stått på den samme ruspolitiske linjen siden 1969 da narkoparagrafen ble innført, og det er tide med et skifte. Unge Venstre håper norske myndigheter vil se til Canada, Sveits og Portugal og vurdere deres erfaringer med Cannabis Act og deres ruspolitiske linjer. I tillegg må Norge være en pådriver for at FN bryter med sine strenge restriksjoner på rusfeltet som i teorien gjør reformer som de i Portugal og Canada ulovlige.


Unge Venstre vil: - At norske myndigheter følger tett med på utviklingen på rusreformen i Canada og konsulterer canadiske myndigheter om effektene reformen blant annet har på viktige samfunnsmessige forhold som andel brukere og den innvirkningen den har på ulovlig narkotikavirksomhet i landet

- At Norge er en pågangsdriver for å endre FNs restriktive konvensjoner på det internasjonale rusfeltet

- At norske myndigheter setter ned et ekspertutvalg for å vurdere virkningene av norsk ruspolitikk i dag, og hvordan den kan forandres og forbedres, etter modeller fra Sveits og Portugal