Forby skoghogst i HekkesesongenUttalelse vedtatt på Fylkesstyremøte til innlandet Unge Venstre 25. August 2020.


I tre månedesperioden april-juni, er det hekketid for de aller fleste fugler. Hvert år blir tusenvis av

hekkende fugler møtt av store hogstmaskiner, og reirene deres blir revet vekk fra under dem.

Reirene og eggene blir knust, og mange fugler mister livet brutalt. 52 fuglearter, om lag 22% av

hekkefuglene våre, er bestandene i tilbakegang, og for noen er nedgangen betydelig. Hver tredje

fugleart i Norge er truet eller nært truet. Loven per dags dato beskytter ikke godt nok.

Naturmangfoldloven paragraf 15 beskytter både egg og fugleunger. Landbruks- og

matdepartementet tolker loven slik at det likevel er lov å hogge skogen, mens fuglene hekker.


Innlandet Unge Venstre vil:

  • Forby skoghogst i hekkesesongen