Fritt skolevalg styrker elevers rettigheter

Uttalelse vedtatt av sentralstyret 4. oktober 2019Fritt skolevalg handler om å la elever selv bestemme hvilken skole de ønsker å gå på. Det handler om å la elevenes prestasjoner - ikke foreldrenes postnummer - være det avgjørende for hvilken videregående skole de kommer inn på.


I dag har et flertall av norske elever muligheten til å søke seg til den skolen de ønsker, mens det fortsatt er slik at noen fylker begrenser eller rett og slett ikke gir den friheten. Det er uheldig. Fritt skolevalg bør være noe alle skoleelever kan benytte seg av, ikke bare de som er bosatt i et fylke med politikere som setter pris på valgfrihet i skolen.


Regjeringen foreslår å innføre fritt skolevalg i hele landet, og foreslår to forskjellige modeller for hvordan det skal gjennomføres. Den ene modellen gir fylkene muligheten til å innføre potensielt ganske begrensende opptakssoner, som i realiteten betyr at elevenes mulighet til å søke seg til drømmeskolen blir mindre. Modellen vil som et minstekrav sikre at søkerne må kunne velge mellom minst to skoler med samme utdanningsprogram. I steder hvor videregående skoler ligger tett til hverandre vil det bety at fylkeskommunene kan opprette mange og små geografiske opptakssoner.

Den andre modellen sier at fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen, men at fylker kan opprette geografiske opptakssoner dersom det hindrer urimelig lang eller vanskelig reisevei for skoleelevene.


Begge disse alternativene vil innebære at nærskoleprinsippet, slik det er praktisert i Østfold, Buskerud, Telemark og Trøndelag ikke lenger kan brukes. Det er bra at regjeringen sørger for at elever også i disse fylkene får velge hvilken skole de ønsker å gå på. Unge Venstre mener sådan at modellen som sikrer at fritt skolevalg skal være normalordningen, vil være den beste for norske elever.


Unge Venstre mener likevel en tredje modell gir det frieste og mest rettferdige resultatet: fritt skolevalg i hele landet med en individuell reisetidsgaranti. Det gjør både at elever kan søke på alle skoler de vil gå på, samtidig som man sørger for at ingen får for lang reisevei. I tillegg vil det bety at elever som er bosatt rett ved grensen mellom en eller flere opptakssoner ikke får unødvendig lang reisevei.


Unge Venstre ønsker en friere skole som gir hver enkelt elev muligheten til å bestemme mer over egen skolehverdag. Da skulle det bare mangle at de får bestemme hvilken skole de skal gå på.


Unge Venstre vil:

  • Innføre fritt skolevalg i hele landet

  • At det innføres en reisetidsgaranti som sikrer at ingen elever får urimelig lang reisevei