Fylkesårsmøte 2016

Oppdatert: 7. sep. 2018

Laurdag 16. januar heldt Hordaland Unge Venstre fylkesårsmøte på Ungdomshuset 1880 i Bergen. Der vart det valt nytt styre, delegatar til Hordaland Venstre sitt fylkesårsmøte 6.-7. februar, samt vedteke ny politikk. Me vedtok fråsegner om taxinæringa, integrering, ja til omvendt klasserom, vern naturen - la allemannsretten halde fram å utvikle seg dynamisk og ei fråsegn om auka bruk av EK-soning. Me oppmodar også medlemmene våre til å reise på Kick-off 2016 i Oslo 29.-31. januar då fylkesårsmøtet sette av kr. 10.000 til dekking av kostnadar knytt til seminaret. Du kan lese meir om det her, og påmeldingfristen er 22. januar.


Nytt fylkesstyre:

Leder: Ingrid Handeland Kvinnherad 1. nestleder: Agnes Hoshovde Bernes Radøy 2. nestleder: Espen Hansmark Persen Askøy Styremedlem: Andre Habbestad Bømlo Styremedlem: Ingrid Kvia Reime Bergen Styremedlem: Eirik Lorentzen Bergen Styremedlem: Knut Camillo Tornes Bergen Styremedlem: Thea Ringdal Strøm Bergen


1. Vara: Stina Marie Porsvoll Askøy 2. Vara: Emile Schjønsby-Nolet Bergen 3. Vara : Andrea Meyer Bergen 4. Vara: Andreas Myrseth Kolstad Bergen 5. Vara Silje Helene Lund Fjell

Delegasjon Hordaland Venstre sitt fylkesårsmøte:

1. Espen Hansmark Persen 2. Agnes Hoshovde Bernes 3. André Habbestad 4. Ingrid Kvia Reime 5. Eirik Lorentzen 6. Knut Tornes 7. Thea Ringdal Strøm 8. Kevin Johnsen 9. Sindre August Horn 10. Eirik Natlandsmyr 11. Andreas Økland 12. Anna Margrete Grønnevik 13. Lisa Sætre


Varaer: 1. Martin Frøyland 2. Andrea Meyer 3. Vilde Lorentzen 4. Maja Nilsen