Fylkesårsmøte Nordland 2013

13. oktober arrangerte Evenes Unge Venstre årsmøte for Nordland Unge Venstre. Møtet var svært vellykket, og det ble valgt et helt nytt styre og en ny fylkesleder.


Fylkesårsmøtet til Nordland Unge Venstre ble avholdt på rådhuset i Bogen, Evenes 13. oktober 2013. Det var godt oppmøte på ti stykker inkludert Richard Dahlberg Andresen via Skype.


Som ekstern innleder var Alva Eide invitert med på møtet. Hun var også med via Skype, og holdt et glimrende innlegg om Nordlands muligheter for vekst, skolevalgresultater, LoVeSe og Stortingsvalget 2013.


Det ble vedtatt flere politiske områder under årsmøtet:

  • Nordland Unge Venstre vil jobbe for fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene.

  • Nordland Unge Venstre vil at flere jernbanelinjer i Nordland skal bygges ut, og at Ofotbanen skal utvides.

  • Nordland Unge Venstre vil prøve å opprette et større busstilbud i Nordland.

  •  Nordland Unge Venstre vil heller oppruste det eksisterende veinettet enn å prioritere store veiutbygginger i Nordland.

  • Nordland Unge Venstre stiller seg positiv til oppdrettsfisk, men vil også ivareta den utrydningstruede laksen.

  • Nordland Unge Venstre vil jobbe for gratis norskopplæring til alle innvandrere i fylket.

  • Nordland Unge Venstre vil jobbe for å få alle kommuner i Nordland til å ansette en i kommunen for å arbeide med integrering i kommunen.

  • Nordland Unge Venstre vil at det skal inversteres mer i forskning i Nordland. Nordland har mange ubrukte ressurser det burde forskes på. Spesielt bruk av naturressurser.

  • Nordland Unge Venstre vil ha en innskjerping på kildesortering i fylket.

Det ble også valgt nytt styre  i Nordland Unge Venstre. Her er en oversikt over det nye styret:


Her er Nordland Unge Venstres nye styre:

Leder/kasserer: Richard Dahlberg Andresen (16 år,Mo i Rana) 1.Nestleder/sekretær: Vilde Marie Ystmark (14 år, Evenes) 2.Nestleder: Vilde Sofie Nohr (15 år, Fauske)

Styremedlemmer: (Evenes) Martine Brekke (15) Marte Johnsen (13) Mia Solvang (14) Tilde Birgitte Dalberg (15) 1. Vara: Ine Mathea Dalberg (14 år, Evenes) 2. Vara: Johanne Kristine Holtmo (14 år, Evenes)


Valgte delegater for å delta på Unge Venstres landsmøte ble Martine Brekke, Richard Dahlberg Andresen, Vilde Marie Ystmark og Vilde Sofie Nohr.


Artikkel skrevet av Vilde Marie Ystmark