Fylkesleder Hannas innlegg til Oslo Venstres årsmøte 2020


Kjære årsmøte.


Jeg er en klimastreiker.


I 2019 har disse ordene betydd mye. De har endret hva vi tenker om ungdom, og hva vi unge tenker om oss selv. De har vekket klimaengasjement hos unge og de har vekket klimaengasjement hos så gamle, gråhårede gubber at de kan kalle seg oldeforeldre. Disse ordene er så mektige at de har dratt over 40 000 skolebarn ut i gatene over hele landet. Vi unge krever vår rett, vår grunnlovsfestede rett, vår menneskerett til å få leve på en klode i fremtiden vi også.


Vi har spesielt sett det siste året, at ungdomsengasjement blir lyttet til her i Venstre. Vi ser at vårt engasjement funker når klimabrøl blir årets nyord i 2019. Vi ser at vårt engasjement funker når Sveinung Rotevatn lanserer klimakur 2030, og vi ser at vårt engasjement er avgjørende i kampen for minst 50% kutt innen 2030.


Vi har en klode som brenner. Vi har en klode som krever handling, vi har ungdom som krever handling. Men det finnes håp i politikken. For som jeg selv sa så mange ganger i debatter i valgkampen; "Jeg stemmer Venstre fordi jeg vil ha en klode å leve på i fremtiden."


Vår rolle som Unge Venstre er å pushe dere i “voksen-Venstre”. Vår største utfordring til dere er å være mer offensive i klimaspørsmålet. Jeg tenker spesielt på den store stygge ulven, oljenæringen. Jeg syntes vi i Venstre er for dårlige til å sette våre fremtidsrettede oljepolitikk ut i livet.


Vi må la olja ligge! Regjeringen ga i 2019 ut 102 nye leteblokker i 24. konsesjonsrunde. Det er 102 leteblokker for mye. Vi kan ikke borre etter mer olje og gass når vi allerede har funnet så mye mer enn verden noensinne kan brenne og likevel ha en klode å leve på i fremtiden. Dette skal mitt Venstre kjempe for!


I 2020 skal vi også kjempe for en spesielt betent sak i oljepolitikken. For i år skal vi klimaverne Barentshavet nord imot oljeboring. Iskanten definerer hvor langt nord det kan bores etter olje og gass. Vi i Venstre skal kjempe imot oljeboring i nord, imot oljesøl blant uberørt natur, blant isbjørner, hval og hvalrosser, og vi skal vinne! For Venstre i mitt hjerte et parti som alltid vil prioritere en klode å leve på i fremtiden for oss unge.


Men Venstre i mitt hjerte er også et Venstre som ser at klimakrisen ikke stopper ved landegrenser. Mitt Venstre vil hjelpe verden med å utføre det grønne skiftet, et Venstre som er for energiutveksling, teknologiutvikling og handel med kontinentet. Venstre i mitt hjerte er et Venstre som sier klart og tydelig JA til verden, og JA til EU!


Utfordringene som vi i Norge og resten av Europa må svare på er mange. I dag er rekordmange mennesker på flukt, flere multinasjonale selskaper er mektigere enn mange land og innen 2050 må verden bli et nullutslippssamfunn for å unngå en klimakatastrofe vi allerede ser kraftige symptomer på idag. Vi liberale har i slike situasjoner alltid sett fremover og rustet verden for fremtiden. Nasjonalisme og autoritære krefter la Europa i grus; det liberale demokratiet bygget det opp igjen. Sammen står vi nå overfor store utfordringer som strekker seg langt utover våre egne landegrenser, og EU sitter med nøkkelen for å løse det som vi aldri kan løse hver for oss. Derfor er det på tide at Norge tar det siste steget inn i verdens mest vellykkede fredsprosjekt, og presser unionen til å lede an. For fred, frihet og velstand for fremtiden. Venstre i mitt hjerte, mitt Oslo Venstre stemmer JA til EU!


Ruspolitikken vår er også et av punktene hvor jeg er stolt av at voksen-Venstre hører på oss unge. For Unge Venstre, vi har snakket om en reform av vår nasjonale ruspolitikk siden 80-tallet, og jeg er så utrolig stolt av mitt Venstre som nå hjelper de nesten 300 menneskene som dør av overdose hvert år i Norge. Jeg er så stolt av å få tilhøre partiet som radikalt endrer ruspolitikken vår vekk ifra forbudslinjen landet har ført i altfor mange år. Venstre endrer landets kurs. Fra straff til hjelp, fra fengsel til rehabilitering. Det er Venstre i mitt hjerte.


Som representant for Unge Venstre må jeg selvfølgelig også si et par ord om utdanning. Venstre i mitt hjerte kjemper for frihet i skolen, frihet til enkelteleven. Da tenker jeg spesielt på fritt skolevalg. Hver elev i osloskolen fortjener å velge hvilken skole de skal gå på selv, etter eget arbeid, ikke etter hvor tjukk lommeboka til mamma og pappa er. Hardt arbeid i skolen skal alltid lønne seg for at vi skal løfte hver enkelte elev. Men jeg syntes at alle elever i hele landet fortjener den samme retten. Derfor er nasjonalt fritt skolevalg en enormt viktig frihetskamp som vi skal kjempe for. Vi i Venstre skal alltid stå for det lille enkeltmennesket, og for å flytte makt til laveste mulige maktnivå. Laveste mulige maktnivå i valget av skole og utdanning videre er alltid enkelteleven selv. Med reisetidsgaranti som garanterer alle muligheten til å gå på skole nær dem om de selv vil det, er nasjonalt fritt skolevalg inntaksordningen jeg står bak.


Helt til slutt så må jeg også takke Oslo Unge Venstre. For Oslo Unge Venstre er noen helter. Vi klarte sammen med resten av Unge Venstre å oppnå det rekordhøye resultatet i skolevalget på 10,1%. Vi er klare for enda bedre resultater i 2021, og skal ha vår ungdomskandidat inn på tinget, sammen med flere gode Venstrekandidater.


Vi står sammen med Oslo Venstre i den liberale kampen. For byen, for landet, for samarbeid, for kloden og for enkeltmennesket. Takk for meg!