Gjør vaksineprogrammet obligatorisk!

Vedtatt av Viken Unge Venstres årsmøte 13.01.2019

Vaksiner er moderne medisins største mirakel. Alt fra MMR-vaksinen som kan hindre misdannelser hos ufødte barn til HPV-vaksinen som kan beskytte mot livmorhalskreft bør hylles som noen av menneskehetens beste oppfinnelser. Likevel har man både i Norge og i resten av verden opplevd en motbevegelse mot vaksiner som er basert på myter og fryktspredning. Denne bevegelsen må stoppes, ikke bare for de ufrivillig uvaksinerte barna sin skyld, men også for å beskytte de som av ulike grunner ikke kan motta vaksine.


I deler av den vestlige verden, spesielt USA, har man sett hva lave vaksinetall kan føre til. Mange områder har opplevd utbrudd av meslinger, en sykdom de fleste anså som utryddet i i-landene ved årtusenskiftet. Disse utbruddene skyldes stort sett foresatte som nekter å vaksinere barna sine i frykt for å forgifte eller smitte barna sine. Disse mytene stammer i stor grad fra Andrew Wakefields forfalskede forskningsrapport om en mulig kobling mellom MMR-vaksinen og autisme, og har spredt seg som ild i tørt gress via sosiale medier og falske nyheter.


Mange av sykdommene barn anbefales å vaksineres mot, som kusma, difteri og kikhoste, er sjelden dødelige, men kan føre til livsvarige komplikasjoner selv med behandling. Heldigvis vaksineres nesten alle norske barn mot nettopp disse infeksjonene, men det finnes også en gruppe som ikke kan vaksineres mot disse, enten fordi de har nedsatt immunforsvar eller fordi de er allergisk mot noe av vaksinens innhold. Da er det spesielt viktig å beholde flokkimmuniteten som gjør det nærmest umulig for en uvaksinert å smittes med en livsfarlig sykdom. Flokkimmunitet krever at en svært stor andel av befolkningen er vaksinert, og det er denne andelen som har vært på vei ned i f.eks. USA og som har ført til at sykdommer som meslinger plutselig er blitt et alvorlig problem igjen.


Hver enkelt bør vaksineres, ikke bare for deres egen skyld, men også for de som er avhengig av flokkimmunitet. Det enkleste tiltaket som sikrer dette er å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk for alle.


Viken Unge Venstre mener at:

  • Dagens anbefalte barnevaksineprogram bør gjøres obligatorisk

  • Unntak fra obligatorisk vaksinering bør kun gjøres av helsemessige grunner, ikke f.eks. av religiøse grunner

  • Helse- og omsorgsdepartementet bør gjennomføre en nasjonal kampanje mot antivaksinebevegelsen, spesielt dersom andelen vaksinerte ikke er nok til å oppnå flokkimmunitet

  • Barn og foresatte må informeres om funksjonen, hensikten og fordelene ved hver enkelt vaksine barnet får. Foresatte som viser motstand bør skoleres om farene ved å la barnet være uvaksinert.