Gjennomslag for økt hjelp til Syria!

På Venstres landsmøte i år fikk Unge Venstre gjennomslag for at Norge skulle ta imot 10 000 kvoteflyktninger. Etter forhandlinger på Stortinget har det nå blitt en enighet om å ta imot 8000 syriske flyktninger, øke innsatsen i nærområdet og øke støtten til bosetning i kommunene.


- Dette handler om å hjelpe mennesker i nød og det er bra vi hjelper de som virkelig har behov for det, sier Tord Hustveit, leder av Unge Venstre.


- Selv om det ikke ble 10 000 har vi tatt norsk flyktningpolitikk et langt steg i riktig retning - og det er bra vi har fått et bredt flertall som viser at Norge er i stand til å ta ansvar når det er behov for det, fortsetter Hustveit.


- Likevel er det noe som gjenstår. Lakmustesten kommer i de neste neste budsjettene. Dersom dette blir alle vi tar imot, er det ikke en ekstraordinær innsats, men en omprioritering. Det er mange andre som lider i verden og det er ikke de som skal betale prisen for ekstra innsatsen for syriske flyktninger, avslutter Hustveit.