Gjennomslag i statsbudsjettet

I dag ble samarbeidspartiene enige om et felles statsbudsjett. Etter uker med harde forhandlinger har Venstre fått gjennomslag for en rekke viktige saker. Budsjettet i sin helhet har nå en god sosial profil og en mer ambisiøs klimasatsing. Vi tar Norge inn i en varmere og grønnere fremtid, sier Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.


Miljø

Budsjettet som samarbeidspartiene har kommet til enighet om har en klar satsing på fornybarsamfunnet. Dette er det første budsjettet hvor utslipp fra transporten i Norge kommer til å falle, det på tross av uendrede bensinpriser.


Bensinprisavgiften er en symbolsak. Det aller viktigste for oss er, og har alltid vært, helheten i budsjettet. Den kan vi se oss fornøyd med, meddeler Hustveit.


Venstre fått gjennomslag for 325 millioner ekstra til kollektivtrafikk, 480 millioner ekstra til jernbane og starten på et grønt skatteskifte.


Asyl og invandring

På asyl og innvandring har Venstre fått gjennomslag for en mer human flyktning og asylpolitikk.Vi har fått økt antall kvoteflyktninger med 500, som gjør at den sittende regjeringen tar imot flere kvoteflyktninger enn Arbeiderpartiet legger opp til i sitt statsbudsjett. Jeg tenker at dette motbeviser mye av de anklagene vi ble møtt med i valget i fjor, vi kom faktisk lengre på asyl og innvandring med FRP enn Arbeiderpartiet, forteller Hustveit


I tillegg til flere kvoteflyktninger, bevilges det 4,7 millioner ekstra til mottaksplasser for enslige mindreårge asylsøkere og 42 millioner til gratis barnehageplass for 4-5 åringer på asylmottak.


Sosialt ansvar

Venstre viser ved dette statsbudsjettet at man ønsker å sette barna først. Det blir blant annet bevilget 20 millioner ekstra til det kommunale barnevernet, 20 millioner ekstra til å styrke tilskuddsordningen mot barnefattigdom og det skal bygges 1800 ekstra barnehageplasser. Vi vil fremdeles ha behovsprøvd barnetillegg for familier med uføretrygde.


For at alle skal ha muligheten til kunne ta frie valg, må man sikre at ingen barn må vokse opp i fattigdom. Denne fattigdomskampen er Venstre villige til å ta, avslutter Hustveit.