Grunde Almeland valgt til ungdomskandidat

Grunde Almeland ble 25. mai valgt med akklamasjon som Oslo Unge Venstres ungdomskandidat til stortingsvalget 2017. Grunde er 25 år, studerer jus og bor for tiden på Grünerløkka. Grunde er 1. nestleder i Unge Venstre og styremedlem i Grünerløkka Venstre.


- Vi går et veldig spennende valg i møte, og jeg gleder meg stort til å kunne få muligheten til å være med å dytte Venstre frem i lyset. Ungdom fortjener en tydelig stemme, og jeg håper på at jeg kan vise meg en slik tillit verdig, sier han.


Grunde har også erfarig fra blant annet Tillitsmannsordningen i Forsvaret, ICJ-Norge og LNU, noe som også reflekteres i hans brede politiske engasjement.  Han viser blant annet stort engasjement for barn og inkludering, justis og rettigheter, gründerskap og miljø. For Oslo sin del viser han til de store samferdselsutfordringene som blir viktig å gripe fatt i fremover.


Anna Dåsnes, leder i Oslo Unge Venstre, gleder seg til å jobbe med ungdomskandidaten.


-Det er viktig for oss at ungdomskandidaten er en samlende person som er med på å bygge lag og engasjere OUV-folk i valgkampen. Jeg overbevist om at Grunde er den personen. Han er veldig imøtekommende, blid og jobber godt i team. Han la inn en super innsats i fjorårets valgkamp, og nå gleder jeg meg veldig til å vinne valget neste år med Grunde i spissen, sier hun.


For at Venstre skal vinne valget, er vi helt avhengige av den store jobben Unge Venstre gjør. Vi tror Grunde vil appellere stort til unge velgere og vil være en enorm ressurs under valgkampen.