Høstkampanje: Ny ruspolitikk nå!

I Norge skjer det ca. 250 overdosedødsfall hvert eneste år. Til sammenligning er det ca. like mange menneskeliv som går tapt i trafikkulykker og drukningsulykker til sammen. Mens vi daglig hører om tiltak for å forbedre trafikksikkerheten og svømmekunnskaper, er det få som snakker på vegne av de svakeste av oss som i dag er offer for en feilslått narkotikapolitikk.


Derfor arrangerer Unge Venstre kampanjen Ny ruspolitikk! Fra 7. september og ut september kommer vi til å drive kampanje for en ny og mer human ruspolitikk over hele landet. En vil kunne se oss på skoler, i avisene, ute blant folk og på Facebook, med mål om å øke bevisstheten rundt konsekvensene ved dagens ruspolitikk, og om at det finnes et bedre og mer humant alternativ. Her på nettsidene vil vi oppdatere med bilder og annen info fra kampanjen.


Her et et opptak av Tords samtale med Willy Pedersen om hvilken ruspolitikk Norge bør føre.