Legalize it-nekt: en juridisk redegjørelse av Jon Wessel-AasKunnskaps- og integreringsministeren har uttalt skriftlig at utdeling av slikt materiell ikke er brudd på opplæringsloven. Statsminister Erna Solberg har nå også uttalt at forbud mot utdeling av slikt materiell på valgtorg "ikke er akseptabelt". 


Under ligger også en juridisk redegjørelse fra advokat Jon Wessel-Aas rundt lovligheten av forbudet mot materiellet. Konklusjonen er svært klar: et slikt forbud er et brudd på ytringsfriheten § 100. 

Flere fylker og skoler har påberopt opplæringsloven § 9-6 som hjemmel for å nekte utdeling av materiellet. Konklusjonen er at denne bestemmelsen kun gjelder kommersiell reklame, og vil derfor ikke omfatte politiske ytringer fra et ungdomsparti. 


Utdelingen av materiellet er heller ikke oppfordring til å begå ulovlige handlinger. For det er helt klart: materiellets budskap er at cannabis bør legaliseres - ikke at noen bør prøve rusmiddelet. En nærmere redegjørelse rundt dette kan finnes i notatet.


Unge Venstre vil vurdere å prøve et eventuelt forbud mot utdeling og bruk av materiellet på enkeltskoler i domstolene. Og som det klart fremgår av denne juridiske redegjørelsen vil skolen og fylkeskommunen tape en slik sak.


Les redegjørelsen fra advokat Jon Wessel-Aas her.