Hils på våre nye tillitsvalgte!

På fredag hadde Unge Venstre ekstraordinært landsstyremøte, hvor August Simonsen ble valgt som vara til sentralstyret, og Robert Haug ble valgt som utvalgsmedlem i kunnskapspolitisk utvalg. Begge ble valgt ved akklamasjon.


August Simonsen (22)

1. vara til sentralstyret

August studerer rettsvitenskap, og er for tiden leder av Bergen Unge Venstre. Han er også ungdomskanditat i Bergen og vier mye av sin tid til både UV og Venstre. Han brenner særlig for klima, byplanlegging og liberal ideologi. Av tidligere organisasjonserfaring har August blant annet vært nestleder i BUV og medlem av klima- og miljøutvalget i Unge Venstre. Han har nyttig erfaring fra valgkamp og har i 2017 tatt en rekke skoledebatter i tillegg til å være aktiv med medieutspill.


Robert Haug (19)

Medlem av kunnskapspolitisk utvalg


Robert går sisteåret på Valler vgs og er bosatt på Jar i Akershus. Han sitter i styret i både Viken og Asker og Bærum Unge Venstre. Tidligere har han også vært styremedlem i Akershus Europeisk Ungdom. Robert har et brennende engasjement for skolepolitikk og har mange innspill og idéer på hvordan dagens skolesystem kan forbedres og passe bedre for den enkelte elev.