Homofili er ingen sykdom

Vedtatt av sentralstyret 16. november 2019


Høsten 2019 skal Stortinget stemme over et forslag om å utrede et forbud mot konverteringsterapi. Unge Venstre står opp for retten til å være den man er og elske den man vil. Vi ser på mangfold som en styrke i samfunnet, og mener følgelig at «konverteringsterapi» ikke hører hjemme i et land som skal sikre og ivareta skeives rettigheter.


Konverteringsterapi er en pseudovitenskapelig praksis som tar sikte på å undertrykke en persons seksualitet eller seksuelle identitet gjennom metoder de fleste fagfolk anser som skadelige. Slik praksis blir ofte knyttet til depresjon, selvskading og selvmord. Implisitt i begrepene «konverteringsterapi» eller «seksuell reorientering» er en tanke om at homofili og andre ikke-heterofile legninger er helbredelige.


I Norge er det i dag ingenting som forbyr konverteringsterapi fra medisinske eller religiøse miljøer. Europaparlamentet har nylig vedtatt en oppfordring til sine medlemsland om å forby konverteringsterapi. FNs komité mot tortur, komiteen for eliminering av kvinnelig diskriminering og menneskerettighetskomiteen har alle fordømt praktisering av konverteringsterapi i flere land. Unge Venstre mener at Norge må stå foran som en forkjemper for skeives rettigheter, og vedta et forbud mot konverteringsterapi fra både medisinske og ikke-medisinske miljøer.


Unge Venstre vil:

  • Forby konverteringsterapi