Hvorfor personvern er viktig

Privatliv er en forutsetning for frihet. Det å ha et rom som bare er ditt, hvor du bestemmer hvem som har tilgang er en sentral del av det å være et selvstendig individ. Det er en menneskerettighet ingen kan frata deg.


Til tross for at retten til privatliv er ansett som noe så grunnleggende som en menneskerettighet, kommer det stadig forslag som krenker personvernet vårt. Senest forrige uke gikk PST-sjef Benedicte Bjørndal ut og ønsket seg muligheten til å massiv datainnsamling fra uskyldige nordmenns databruk. Særlig på nett står vi ovenfor mange utfordringer knyttet til personvern. Bruken av nett har utviklet seg hurtig de siste årene. Det har gitt oss nye muligheter og en enklere hverdag. Vi lever en stadig større del av livet vårt på nettet. Vi deler bilder, fører samtaler og ytrer oss på en rekke ulike måter og på ulike medium.


Samtidig som vi deler stadig mer på nett, øker også presset på personvernet på Internett. Det er en urovekkende at politikerne som vedtar lover ikke har en forståelse av hvordan netthverdagen til dagens unge er. Derfor velger Unge Venstre å ha personvern på nett som årets høstkampanje. Vi skal si tydelig ifra til politikeren på Stortinget og i regjering at retten til privatliv må gjelde like mye på Internett som ellers.


De to kommende ukene vil vi prøve å få økt oppmerksomheten rundt personvernutfordringer. Vi sitter ikke med alle løsningene, så vi håper du vil være med å sikre våres liv mot vilkårlige overtramp.

Unge Venstre krever

- kontroll over egen nettbruk

- at regjeringen legger arbeidet med datalagring død

- at privatlivet skal beskyttes av Grunnloven – også på Internett

- At private selskaper ikke skal få overvåke vår nettaktivitet


Er du enig? Signer oppropet på www.opprop.net/privatliv


Vår kampanjevideo finner du her. Har du en hemmelighet?