Ikke kødd med Førdefjorden

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt på sentralstyret 25.04.15 - utgått

Regjeringen gikk nylig inn for å åpne for sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden, til tross for stor motstand både fra miljøorganisasjoner verden over, ulike land og lokalbefolkningen. Unge Venstre vil ha rene fjorder og sier klart nei til sjødeponi i Førdefjorden!


Unge Venstre har lenge fryktet at norske fjorder kan bli utsatt for denne type miljøskader, og har lenge sagt klart nei til sjødeponi. Regjeringens forslag viser tydelig at denne frykten var berettiget. Selskapet Nordic Mining har søkt om tillatelse til å utvinne mineraler ut fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining skal deponere store deler av avgangsmassen fra gruven i et sjødeponi i Førdefjorden. Etter planen skal det dumpes 300 millioner tonn gruveavfall i fjorden. Det tilsvarer 11 tonn hvert eneste minutt i femti år.


Unge Venstre mener det er kunnskapsløst av regjeringen å tillate dumping av gruveavfall i en av Norges naturperler, som også utgjør et viktig gytefelt for den truede kysttorsken. Det er ikke bare fiskerinæringen som blir truet ved et slikt sjødeponi; også turistnæringen har uttrykt stor motstand mot planene. Både fiskeri- og turistnæringen er næringer som gir mer forutsigbarhet og som har en lengre forventet levetid enn gruvedriften.


Planene har også vagt sterkt internasjonalt engasjement fra blant annet flere miljøorganisasjoner, i tillegg til Storbritannias ledende marinbiologiske forsker, professor Callum Roberts, mener at det er galskap med sjødeponi i Førdefjorden. Flere norske marineforskere og norsk havinstitutt advarer mot sjødeponi og frykter for det biologiske mangfoldet. Hvis man ikke skal verne en av Norges naturperler og turistmerker mot forurensning, hva skal man da verne? Sjødeponi i Førdefjorden vil åpne for at man i mye større grad skal bruke, og at man synes det er greit å ha, sjødeponi i norske fjorder.


Unge Venstre mener Norge må vise at de er for gode til å forurense norsk natur, turisme og fiskeri, og ikke prioritere den kortsiktige og utrygge næringen som sjødeponi gir. Det finnes mange andre alternativer til sjødeponi for å kvitte seg med gruveavfall. En metode er å dehydrere gruveavgangen til en fastere masse. Denne teknikken gjør at avfallet kan stables, ergo er avfallet mye mer plasseffektivt. Risikoen for farlige lekkasjer av avgang minker også drastisk, og metoden er gjerne billigere enn tradisjonell lagring i dammer, som er vanlig i resten av verden. Unge Venstre mener derfor at i alle spørsmål om å kvitte seg med gruveavfall, skal miljøhensyn alltid veie aller tyngst.


Unge Venstre vil:

- Si klart nei til sjødeponi i Førdefjorden

- Jobbe for et norsk forbud mot all bruk av sjødeponi