- Ikke tull med iskanten2. nestleder Baard Salvesens innlegg om iskanten og oljeboring i Arktis. På trykk i Adresseavisen 22.01.15. 


Regjeringens forslag om å oppdatere definisjonen av grensene for Iskanten bør avvises blankt. En ny definisjon av Iskanten som åpner opp for oljeboring i Arktis er ikke bare en stor risiko for et unik og sårbart område - men også stikk i strid med norges klimaambisjoner.


FNs klimapanel har konkludert med at 2/3 av verdens kjente reserver av fossile brensler må bli liggende dersom man skal klare å oppnå to-gradersmålet. Selv om verden hadde stanset med kullkraft i dag, må halvparten av olje- og gassreservene bli liggende. Det betyr at norske myndigheter må være svært selektive på hvor det åpnes nye felter.


En ny studie publisert i den anerkjente journalen Nature gjennomgår hvor og hvilke ressurser av kull, olje og gass som bør utvinnes for å unngå en temperaturstigning på over to grader. Den slår klart fast at de fossile ressursene i Arktis ikke er blant de som bør utnyttes. Det rådet bør vi lytte til.


Økt oljeaktivitet i Arktis betyr også økt risiko for norske skattebetalere. Fall i oljeprisen har avslørt at mye av virksomheten på norsk sokkel lever på kanten av lønnsomhet. Oljefeltene som åpnes i Barentshavet være blant de mest krevende og kostbare oljeprosjektene på verdensbasis. Dersom verden lykkes i å få til et grønt skifte, kan de 126 milliarder kronene regjeringen vil forplikte seg til som følger av den 23. konsesjonsrunden fordufte i en avkastningsfri sky av klimagasser. Dette er investeringer som kunne blitt brukt på å ruste opp næringslivet for en ny, grønn hverdag.


Unge Venstre mener politikerne må ta ansvar for klima, og har derfor sagt klart ifra om at Iskanten bør følge polarinstituttets definisjon. Nå hviler det et tungt ansvar på Arbeiderpartiet. De kan sikre flertall med regjeringen - eller ta ansvar for klima med resten av opposisjonen. Vi trenger politikere som ser de lange linjene og som ikke tuller med iskanten.