Ingen flere menneskerettighetsbrudd i Tibet!

Uttalelse vedtatt av landsstyret 10.02.19Tibet er en autonom region i Asia som har vært under kinesisk styre siden 1951.  Etter angrepet i 1950 og den påfølgende okkupasjonen, har tibetanerne blitt undertrykt på en rekke måter; befolkningen har siden den tid konsekvent blitt diskriminert mot og utsatt for grove menneskerettighetsbrudd fra kinesiske myndigheter.


Ikke bare har tibetanerne blitt frarøvet sitt land og sin kulturarv gjennom systematisk ødeleggelse av historiske bygninger, klostre, bøker og kunst - de har også blitt frarøvet sin selvstendighet og frihet. Som følge av hungersnød, forfølgelse og henrettelse, mistet hundretusener av tibetanere livet i årene etter kulturrevolusjonen på sekstitallet.


Dagens situasjon er knapt bedre. Til tross for at tibetanerne, med Dalai Lama i spissen, hele tiden har stått for ikke-vold og demokratisk frigjørelse, fortsetter kinesiske myndigheter å svare med vold og frihetsberøvelse. Tibetanernes sivile og politiske rettigheter er under konstant angrep, og konsepter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og pressefrihet er totalt fraværende i tibetanernes hverdag.

Denne frihetsberøvelsen er i seg selv problematisk, og har dessuten vist seg å ha katastrofale konsekvenser: siden 2011 har minst 130 tibetanere protestert mot diskrimineringspolitikken ved å sette fyr på seg selv.


Diskrimineringspolitikken kommer til syne i alle deler av tibetanernes hverdag, og bærer preg av å ha som mål å totalt utslette en allerede svekket kulturarv. Kinesiske myndigheter har forbudt det tibetanske flagget og den tibetanske nasjonalsangen, og besittelse av bilde av Dalai Lama kan føre til fengsling og tortur. Tibetanerne har ikke mulighet til å protestere eller i det hele tatt snakke åpent om situasjonen de er i, og selv fredfulle demonstrasjoner blir slått hardt ned på av militæret.


Den ubegrunnede og til dels vilkårlige fengslingen er utbredt, og mange tibetanere er fengslet på helt uspesifikt eller fraværende grunnlag - ofte uten at familie vet hvor de er. Frigjorte fanger har fortalt om umenneskelige forhold og vold, og FN har rapportert om rutinemessig tortur i tibetanske fengsler.

Forholdene i Tibet må bedres, og Kinesiske myndigheters menneskerettighetsbrudd mot tibetanere må ta slutt. Tibet må igjen bli selvstendig, og Dalai Lama med sin eksilregjering må få vende tilbake til sitt hjemland.


Unge Venstre:

  • Støtter tibetanernes frihetskamp i Tibet

  • Fordømmer Kinas menneskerettighetsbrudd mot den tibetanske befolkningen