Ingrid Åmlid valgt som ungdomskandidat for VTUV

Etter et kort digitalt nominasjonsmøte ble Ingrid Åmlid valgt som ungdomskandidat for Vestfold og Telemark Unge Venstre i Stortingsvalget 2021.


Ingrid har vært med i Unge Venstre siden 2015 og har siden da vært med på flere valgkamper. Hun har i flere år vært med som leder av Telemark Unge Venstre og er i dag nestleder i Vestfold og Telemark Unge Venstre.


For Ingrid er psykisk helse på videregående, ungdomsskole og på høyskoler veldig viktig. Ingrid mener videre at det er viktig å ta vare på naturen langs kysten. Det er mye skipsfart rundt i Norge, spesielt i Oslofjorden, så Ingrid mener man må passe på at man ikke ødelegger miljøet i kysten for å legge til rette for økt skipsfart. I tillegg er personvern viktig for henne.


Fremover ønsker Ingrid å bidra med å støtte opp om valget. Hun mener at valget vil i størst grad handle om å få Venstre over sperregrensa, og å forsøke å få Vestfold og Telemark Venstre på Stortinget. Dette vil hun gjøre ved å være synlig i media, satse på saker for ungdom samt ved å sørge for at våre kandidater bryr seg om psykisk helse for ungdom.

Hva gjør at du kunne vært en god ungdomskandidat?

Jeg føler jeg kjenner organisasjonen godt per nå. Jeg vil være tilgjengelig og være tett på velgere og medlemmer, slik at man jobber sammen som et lag. Jeg tror jeg kan få til det på en god måte.

Hva er din sterkeste og svakeste side politisk?

Jeg har lett for å engasjere meg mye, mye engasjement. Liker å ha en full timeplan. Når det gjelder svakeste side så kan jeg fort ta meg vann over hodet til tider.

Hva mener du er de viktigste sakene for både Unge Venstre og Venstre fremover?

Definitivt miljøsaken, internasjonalt samarbeid og når det gjelder folk på flukt. Det tror jeg er de viktigste sakene UV og V kan jobbe sammen for å få til viktige ting.

Hvordan tror du vi kan nå ut til nye velgere?

Jeg tror vi må være litt flinkere, hele partiet, til å reise mer rundt, og være sett blant velgerne. Ikke bare spesielt i slutten. Man må være tettere på og være folkelig. Politikere er ikke superspesielle folk, vi må bare vise at man er folk. Vi må ha et klarere budskap, og heller gjøre et større poeng av hjertesakene. Venstre er et klimaparti, vi er for internasjonalt samarbeid, opptatt av å hjelpe folk. Vi er solidariske.


Vestfold og Telemark Unge Venstre gratulerer Ingrid Åmlid med å bli valgt og ser frem til å drive valgkamp med Ingrid i 2021!