En mer Liberal flyktningpolitikk

Uttalelse vedtatt  på ordinært årsmøte til innlandet Unge Venstre 29.Desember 2019.


I dag er 65,5 millioner mennesker på flukt, hvorav halvparten er barn. Verden står overfor et stort problem, som Norge er nødt til å bidra med å løse.


Mange fattige land tar i dag imot langt flere flyktninger enn det de har kapasitet til. Et eksempel er Uganda, som tar imot 1 million flyktninger fra Sør-Sudan. Dette er en krise vi må stå sammen om å løse. Norge er ett av de landene, som har kapasitet til å ta imot mange flere kvoteflyktninger enn det vi gjør i dag. Vi må derfor ta del i dette ansvaret å kjempe for at Norge skal ta imot minst 5000 kvoteflyktninger som FN ber om.


Mange mennesker tvinges til en farlig reise fra elendighet og sult for håpet om et bedre liv - og mange har ikke råd til å flykte.  De fleste har reist gjennom hele Europa og har krysset landegrenser ulovlig. Reisen for håpet om et bedre liv for seg, og sine drives av menneskesmuglere, som legger de på en farlig reise med overfylte gummibåter. Helsehjelp eksisterer nesten ikke, vann og mat er ikke en selvfølge derfor er stor risiko for sult, underernæring, farlig sykdommer, misbruk og drukning. Derfor må vi også liberalisere asylpolitikken for de som lever i krig og elendighet og finne løsninger som unngår at de må reise gjennom farlig farvann med menneskesmugling.


Kvoteflyktning ordningen er et langt tryggere alternativ. Flyktninger trenger ikke å sette ut for en slik lang farlig reise, og krysse grenser ulovlig. Denne ordningen sørger for at de mest utsatte flyktningene får den beskyttelsen de trenger, og et trygt sted å bo.Innlandet Unge Venstre vil:

  • Ta imot minst 5000 Kvoteflyktninger.

  • Liberalisere asylpolitikken.

  • Utrede løsninger som gir de mulighet til å søke asyl uten å må reise på en farlig flukt.

  • At ingen barn som har bodd i Norge i over 2 år skal sendes ut av landet