Bygg vindkraft på land i innlandet!

Uttalelse vedtatt  på ordinært årsmøte til innlandet Unge Venstre 29.Desember 2019.


Verden står overfor en klimakrise - da trengs det tiltak som anerkjenner klimakrisen. Gjør vi ikke radikale tiltak for å kutte klimagassutslipp så vil det få store konsekvenser som blant annet; økosystemet, naturmangfoldet, biologisk mangfold, klimaflyktninger, fattigdom, Økonomi.


Klimakrisa er en krise som ikke eier landegrenser, hvis vi skal klare å nå målene våre så må alle land kutte i sine utslipp, men landene må hjelpe hverandre med forskjellige type samarbeid. I dette tilfelle; Handel. Norge har et potensiale til å bli europas grønne batteri, da kan vi hjelpe andre land med å fase ut Olje, kull og gass som hovedenergikilde i mange land. Samtidig tjener Norge penger ved å selge vår grønne energi.


NVE kom frem med en rammeplan for området det anbefales å bygge vindkraft på land, i denne rammeplanen er det tatt hensyn til flere aspekt som blant annet; Kulturverdi, sårbar natur og biologisk mangfold. I innlandet så er det foreslått å bygge vindkraft i Nord Hedmark. Vi i Innlandet Unge Venstre støtter NVEs sin rammeplan i det at vi burde bygge vindkraft på land i et område Nord Hedmark. Grunnen for at vi i Innlandet Unge Venstre støtter NVEs rammeplan for vindkraft på land er, fordi at Innlandet skal bidra med å kutte klimagassutslipp i andre land. Innlandet skal hjelpe til med å fase ut olje, kull og gass, dermed trenger vi fornybar energi til å bytte det ut. Bygger vi vindkraft på land i Nord Hedmark etter NVEs rammeplan for vindkraft vil det skape verdier og inntekter for Innlandet.


Skal vi leve i en fremtid med så stort energibehov som vi har i dag, som videre blir et økende behov, men samtidig ha et levelig klima der vi sikrer frihet til fremtidige generasjoner må vi bygge ut fornybar energi på alle plan. Samtidig må vi ta hensyn til aspekt som; naturmangfold, biologisk mangfold og kulturverdi. Området i nord Hedmark er noen av de aller beste produksjonsforholdene i Sør-Norge for vindkraft på land. Konsekvensene av å ikke bygge fornybar energi og la global oppvarming øke er mer skadelig for økosystemet og naturen i Innlandet og verden enn det vil være å bygge vindkraft i Nord Hedmark og andre steder i verden.Innlandet Unge Venstre vil:

  • Bygge vindkraft på land i innlandet i tråd med NVE sin nasjonale ramme for vindkraft.

  • At Norge skal være positive til alle aktuelle kraftkabler.