Innovative taxiløsninger bør tillates

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 15.03.15 - utgått

I dag er taxinæringen regulert gjennom Yrkestransportloven der blant annet fylkeskommunen fastsetter antallet taxiløyver i hvert løyvedistrikt, i tillegg til hvilke og hvor mange drosjesentraler som får drive i hvert distrikt. Norges Unge Venstre mener at fremtreden av ny teknologi gjør at taximarkedet kan nyte godt av deregulering og oppmykning.


Med ny teknologi kommer også nye forretningsmodeller. Det amerikanske selskapet Uber inntar stadig vekk nye land med sin innovative modell. Taxisentralen og taksameteret er byttet ut med en mobilapplikasjon som håndterer bestilling, betaling og rapportering sømløst. Taxisjåførene får karakter av brukerne, noe som i tillegg til politiattest sørger for å filtrere ut useriøse aktører. Betalingen er koblet opp mot applikasjonen og er derfor helt kontantløs. Dessverre er en slik forretningsmodell per i dag ulovlig i Norge.


Det som er sterkt prisdrivende med dagens marked er at drosjene står i ro over 60% av tiden, dette blant annet grunnet høye minstetakster. De nye teknologiske løsningene er uten minstepris, og sørger for at markedet for mellomkorte turer vil bli sterkt utvidet og løse problemet med stillestående drosjer. Dette gir ikke bare lavere priser for brukere, men gavner også miljø.


I mange distrikter er taxitilbudet i dag dårlig, samtidig som det er et stort marked for pirattaxi. En oppmykning og endring av lovverket som åpner for innovative løsninger som Uber Samtidig ser man at pirattaxi florerer i de samme områdene. Dette tilsier at det er markedsgrunnlag for å kjøre taxi, men ikke til alle døgnets tider som lovverket i dag krever. En oppmykning av markedet og bruk av innovative løsninger som Uber vil derfor ikke bare gi billigere taxiferdsel for forbrukere, men også lovlig og tryggere ferdsel.


Norges Unge Venstre ønsker:

- At løyveordningen endres slik at mobilapplikasjoner som Uber og Haxi, og andre innovative løsninger kan konkurrere på taximarkedet