Innstilling på ungdomskandidat for Vestland Unge Venstre: Agnes Hoshovde BernesNominasjonsnemnda har i år bestått av Naomi Ghebiregzabher, Anna Teresa Sundal og er blitt ledet av Stina Marie Porsvoll. Arbeidet startet i midten av mars, og siden da har nemda intervjuet flere gode kandidater og mottatt innspill fra medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane Unge Venstre. Nemndas innstilling er enstemmig.


Nominasjonsnemnda innstiller på Agnes Hoshovde Bernes. Agnes er til daglig student ved Universitetet i Bergen, hvor hun har tatt en bachelor i sammenliknende politikk, før hun til høsten begynner på master.


Agnes har vært medlem av Unge Venstre siden 2011, og har siden den gangen gang hatt en rekke roller og verv innad i Unge Venstre. I dag sitter hun som leder av Hordaland Unge Venstre og som gruppeleder for Radøy Venstre.


Nominasjonsnemda føler at hennes lange erfaring, store engasjement og evne til å resonnere over tidligere valgkamper vil bli viktig i den kommende valgkampen.


Nominasjonsmøtet finner sted 1. juni klokken 19.30 i Wigandgården (Agnes Mowinckels gate 6, vis-a-vis fylkeshuset i Bergen sentrum).