Innstilling til nytt styre i Oslo Unge Venstre


Innstilt leder på gjenvalg: Hanna Lein-Mathisen / bilde: Oda Scheel


Lørdag 10. oktober er det årsmøte i Oslo Unge Venstre, hvor det skal velges nytt fylkesstyre. Her kommer valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Hanna Lein-Mathisen (gjenvalg)

Første nestleder: Emma Romskoug Teigland (ny i dette verv)

Andre nestleder: Benedikte Johannessen Møller-Stray (ny i dette verv)

Styremedlem: Enok Grova (gjenvalg)

Styremedlem: Gard Møller-Johansen (gjenvalg)

Styremedlem: Linn Le-Ning Kristoffersen (ny i dette verv)

Styremedlem: Hans Jacob Thomsen (ny i dette verv)

Styremedlem: Stian Jensen Pettersen (ny i dette verv)

1. vara: Rodas Tadese Sibathu (ny i dette verv)

2. vara: Tejn Rolland (ny i dette verv)

3. vara: Azada Jamil (ny i dette verv)

4. vara: Ava Sedaghat Moghadam (ny i dette verv)

5. vara: Haris Marić (ny i dette verv)

Valgkomiteen har bestått av Simon Seland, Aleksander Engevik og Benedicte Bjørnås. Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Det er organisasjonen selv som velger styret på årsmøtet den 10. oktober.

Hvis du har noen spørsmål om innstillingen, ta kontakt med Simon Seland på mail: simon.seland@venstre.no eller på mobil: 97886894