Innstilling til ungdomskandidat: August Simonsen

Oppdatert: 10. sep. 2018Foto: Yngve Horvei

Nominasjonsnemnda har i år bestått av Stina Marie Porsvoll, Vegard Løknes, og er blitt ledet av Espen Hansmark Persen. Arbeidet startet i midten av mars.  Nemnda har intervjuet flere gode kandidater, og har mottatt innspill fra flere medlemmer i Bergen Unge Venstre. Nemndas innstilling er enstemmig.


Nominasjonsnemnda innstiller på August Simonsen som ungdomskandidat for Bergen Unge Venstre. August går rettsvitenskap, 1.året, på UiB.


August har rukket å bli svært profilert i løpet av kort tid i politikken. Hans evne til å skrive skarpe uttalelser har ført til stor oppmerksomhet i høst. Nemnda mener at hans evne til å løfte saker som engasjerer liberalere i både Unge Venstre og Venstre vil bli viktig i valgkampen. August er for tiden nestleder i Bergen Unge Venstre, praktikant for bystyregruppen, og styremedlem i Fyllingsdalen Venstre. Som praktikant har han blitt godt kjent med hvordan bystyret og gruppen arbeider.


I Bergen engasjerer August seg særlig for klimapolitikken. Med klare tanker om hvordan Bergen skal bli grønnere vil August bli en viktig stemme i valgkampen. Han vil særlig trekke fram Bybaneutbyggingen som det aller viktigste, men har også flere planer, hvor turist- og bilpolitikken er viktige områder.


August trekker fram viktigheten av å mobilisere flest mulig i skolevalgkampen, og legger vekt på å drive en inkluderende og gøy valgkamp. Som fersk skoledebattant klarte August seg meget godt i høst. Nemnda er sikre på at August vil jobbe hardt for å sikre et enda bedre resultat enn i 2017.