Innstilling til ungdomskandidat i Viken ved Stortingsvalget 2021


Nominasjonskomiteen til Viken Unge Venstre har avsluttet sitt arbeid den 8. april 2020, og har enstemmig innstilt Timo Nikolaisen som ungdomskandidat for Viken ved stortingsvalget 2021. 


Innstillingen er en anbefaling til organisasjonen i forkant av nominasjonsmøtet den 15. april, som tar beslutningen om hvem som faktisk velges. Ønsker du å stille mot den innstilte kandidaten er det ryddig å varsle vedkommende i god tid før møtet. 


Timo er 20 år fra Sigdal, men bor nå i Oslo. For tiden studerer han internasjonale studier ved UiO. Han er sentralstyremedlem i Unge Venstre, men kan flagge med tidligere lederverv i både Drammen Unge Venstre, Drammen Venstre og ungdommens fylkesting i Buskerud. 


Timo har rukket å klatre kjapt i organisasjonen ved hjelp av hans brede kunnskap og engasjement, og har vært høyt og lavt i både Unge Venstre og Venstre. Han er en god retoriker som klarer å fenge tilskuerne med sin folkelige tale. Han har også fått erfare livet på Stortinget da han er vara til stortingsgruppen, og har vært med på talentakademiet til Unge Venstre i 2019. 


Han viser bred politisk kunnskap, men hjertesakene hans er klima, internasjonalt samarbeid og skolepolitikk. Han vil jobbe for at Norge skal kutte klimagassutslippene sine, og for å kutte ut petroleumsnæringen. Dog mener han også at den beste måten å kutte klimagassutslipp på er internasjonalt samarbeid. Innenfor skolepolitikk ønsker han mer frihet i skolen, i form av fritt skolevalg og mer selvbestemmelse. 


På bakgrunn av dette mener komiteen at Timo er en sterk ungdomskandidat. 


Komiteen har bestått av Andreas Hammer Håversen, Nancy Ødegård-Småbrekke, og leder Hedda Wølner Kristiansen. Henvendelser om innstillingen kan tas på telefon 45269584.