Innstillingen er klarInnstilling fra valgkomiteen


Valgkomiteen har bestått av Amelia Aune, Benedicte Rørvik, Timo Kanehl, Vebjørn Arff og Øydis Lebiko.


Etter at landsstyret vedtok at de ønsker å supplere vervet som 2. vara til sentralstyret ble det lagt ut en utlysning på uv.no. Fristen for å søke var mandag 19. april. Det kom inn flere kandidater til vervet.


Prosessen med å supplere et verv skiller seg fra hvordan valgkomiteen vanligvis arbeider, ved at det kun er ett ledig verv. Det har derfor vært krevende for valgkomiteen når man har fått flere dyktige kandidater men kun ett ledig verv.


Valgkomiteen har lagt vekt på at en ny 2. vara til sentralstyret må ha stor arbeidskapasitet og raskt kunne sette seg inn i sentralstyrets arbeid.


En enstemmig valgkomite innstiller Hans Jacob Huun Thomsen til vervet som 2. vara til sentralstyret. Hans Jacob er 20 år gammel og kommer fra Oslo. Hans Jacob har stor arbeidskapasitet, er tydelig motivert for å gjøre en innsats for Unge Venstre og en person valgkomiteen tror raskt vil kunne bidra i arbeidet i sentralstyret. Hans Jacob har tydelige tanker om hvordan skape aktivitet og samarbeide fylkes- og lokallag som vi tror vil komme godt med i sentralstyret.


Det er Unge Venstres landsstyre som søndag 2. mai velger 2. vara til sentralstyret. Valgkomiteens innstilling er kun en anbefaling til landsstyret og det vil fortsatt være mulig å fremme sitt kandidatur på landsstyremøtet.