Ja til fortsatt privatliv på nett

Oppdatert: 13. nov. 2019

Utgått - vedtatt av sentralstyret 03.02.17

Det regjeringsoppnevnte Lysne-utvalget har anbefalt at det innføres et såkalt «digitalt grenseforsvar» i Norge. I realiteten vil det føre til masseovervåkning av norske borgere og være en kraftig inngripen i nordmenns personvern. Unge Venstre sier derfor klart nei til Lysneutvalgets forslag.


Digital grenseovervåkning vil innebære at all digital kommunikasjon som går ut av Norge registerets og lagres av etterretningstjenesten. Det vil inneholde både innholdsdata og metadata. Siden mye av kommunikasjonen som foregår internt i Norge også krysser grensen vil åpning for digital grenseovervåkning bety en omfattende overvåkning av norske borgere.


Unge Venstre mener bulkinnsamling av informasjon bryter med retten til privatliv og sier derfor klart nei til forslaget om digital grenseovervåkning.