Ja til mer fysisk aktivitet i skolen!

Uttalelse vedtatt av Oslo Unge Venstre


En stadig større del av befolkningen er for lite fysisk aktive. Det fører til en dårligere helse og diverse livsstilsykdommer. Grunnlaget til et aktivt liv legges i barne- og ungdomsårene, derfor ønsker Oslo Unge Venstre at elever i grunnskolen skal få flere timer med fysisk aktivitet i uken.


Undersøkelser viser at 15 år gamle norske gutter i gjennomsnitt sitter hele 70 prosent av dagen, på nivå med 80 år gamle pensjonister. I en OECD-rapport fra 2010 går det frem at norske ungdommer er de nest mest stille sittende i Europa, kun franske ungdommer er mindre aktive. Disse tallene er bekymringsverdige av flere grunner.


For det første er fysisk aktivitet og kroppsøving helt nødvendig for å ha en god helse og et sunt liv. En dårlig fysisk helse gir økt risiko for å få diabetes type 2, hjerte og karsykdommer samt noen krefttyper, og kan være årsak til diverse skader. De som er mye stillesittende i ungdommen forblir ofte lite fysisk aktive når de blir eldre også. Derfor er det viktig å legge et godt grunnlag for et aktivt liv tidlig, slik at man slipper å få alvorlige sykdommer og andre plager senere i livet.


En annen grunn til at tallene er bekymringsverdige er at sykdommer og skader ikke bare er negativt for de som rammes, det blir også svært dyrt for samfunnet. Det koster mye å behandle pasienter, og i tillegg er det kostbart å ansette vikarer for folk i arbeidslivet. En fysisk friskere befolkning vil dessuten jobbe lenger og bedre, hvilket er svært viktig for Norge som kommer til å trenge mer arbeidskraft i fremtiden.


En siste grunn til at det bør innføres mer fysisk aktivitet i skolen er at det kan bidra til å jevne ut sosiale helseforskjeller. Om man studerer ulike grupper i samfunnet vil man se at de med høy utdanning og mye penger i gjennomsnitt har en bedre helse enn de med mindre utdanning og penger. En årsak til forskjellene er at foreldre som er høyt utdannede og har en god økonomi ofte presser mer på for at barna skal være fysisk aktive gjennom idrett. Hvis barna er fysiske aktive på skolen vil ikke foreldrene sitt press for idrett på fritiden ha noe å si. Barna vil uansett få vært nok fysisk aktive.


Fysisk aktivitet og kroppsøving er essensielt for å ha en god helse, og en god helse øker både livskvalitet og levealder. I tillegg er det gunstig for samfunnet siden sykdomsbehandling er kostbart og sykefravær senker produktiviteten. Grunnlaget til et godt og aktivt liv legges i barne- og ungdomsårene. Derfor ønsker Unge Venstre at elever i grunnskolen skal få flere timer med fysisk aktivitet i uken, med en evaluering av undervisnings- og vurderingsformen.


Oslo Unge Venstre ønsker flere timer med fysisk aktivitet i uken fordi fysisk aktivitet:

-Gir bedre helse og mindre risiko for sykdom og skader

-Gir økt produktivitet i samfunnet

-Jevner ut sosiale helseforskjeller