Ja til omvendt klasserom!

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 01.05.16 - utgått


Omvendt klasserom er en undervisningsform hvor den vanlige skolehverdagen snus på hodet. Det baserer seg på at teoretisk undervisning i større grad skal finne sted hjemme, og som elevene skal benytte seg av i stedet for lekser. I skoletiden skal elevene i større grad bruke tiden på undervisningsformer hvor elevene er mer delaktige. Denne formen for undervisning medfører en rekke fordeler.


Først og fremst blir det mye lettere for elever som av forskjellige grunner ikke har deltatt i undervisningen å følge med på hva resten av klassen holder på med.


Det vil også frigjøre mye av lærerens tid i klasserommet til å hjelpe elever som henger etter ved individuell oppfølging, i stedet for å måtte repetere mye av pensum i plenum. Tiltaket vil altså fungere sosialt utjevnende, ved at de elevene som ikke har like ressurssterke foreldre til å hjelpe med hjemmelekser, kan få hjelp på skolen i stedet for, uten at antall skoletimer utvides. Tiltaket vil også bidra til en økt mestringsfølelse, fordi elever som i dag ikke klarer å henge med i undervisningen får mulighet til å se videosnuttene gjentatte ganger, for å deretter be om oppfølging på skolen. Det finnes også mye psykologisk forskning på læring som viser til at aktiv deltagelse i egen læring bidrar til bedre langsiktig læring. Dette fordi aktiv deltagelse bidrar til dypere refleksjon og kritisk tenkning over pensum for undervisning, og ønsker omvendt klasserom hjertelig velkommen. Kunnskapsdepartementet skal være en pådriver for at flere skoler skal ta i bruk denne ordningen, og ønsker prøveordninger knyttet til dette forslaget.


Unge Venstre vil: - At det skal legges til rette for moderne undervisningsformer, og at vi bør utvikle alternative undervisningsformer som vil gjøre skolehverdagen bedre og mer motiverende. - På sikt innføre omvendt klasserom både i grunnskolen og i videregående skoler - Ha tilstrekkelig opplæring og oppfølging av lærere som skal ta i bruk undervisningsmetoden.