Kina bryter menneskerettighetene

Oppdatert: mars 12

Uttalelse vedtatt av landsstyret 05.03.21


Kinas menneskerettighetsbrudd øker stadig i omfang. Nå må Norge reagere.

Den 30. juni 2020 innførte den kinesiske regjeringen i Hong Kong en udemokratisk nasjonal sikkerhetslov. . Loven representerer et brudd på universelle menneskerettigheter, og utgjør Kinas mest aggressive angrep på friheten i Hong Kong siden overføringen av suverenitet i 1997. Fredelige demonstranter risikerer nå vilkårlig internering, urettferdige rettssaker og livstid i fengsel.

I Xinjiang-provinsen blir uigurer vilkårlig arrestert på grunnlag av sin identitet, mens andre blir utsatt for tvangsarbeid, masseovervåking og politisk indoktrinering. Over én million uigurer er internert i arbeidsleirer. Der utsettes de for tvangssterilisering og slavearbeid i produksjonskjeden til vestlige selskaper.

I Tibet blir menneskerettighetsforkjempere arrestert. Ifølge en rapport fra Freedom House i 2020 er regionen et av de mest undertrykte og lukkede i verden. Nomader tvangsforflyttes for å jobbe i fabrikker. Nonner og munker blir sendt til omskoleringsleir med mindre de sverger troskap til det kinesiske kommunistpartiet.

I Indre Mongolia brøt det ut protester i september da utdanningsmyndighetene bestemte seg for å erstatte det mongolske språket med kinesisk mandarin i undervisningen. Kinesiske myndigheter responderte ved å sende inn politistyrker.

4. mars ble 47 opposisjonspolitikere i Hongkong arrestert av kinesiske myndigheter. Det finnes ikke lenger noen tvil om at demokratiet i regionen nå er fullstendig dødt. Norge må kreve at politiske fanger settes fri, at den nasjonale sikkerhetsloven oppheves, og at befolkningen i Hongkong får stemme i reelle, frie valg. Om kravene avvises er det naturlig av Norge å anse frihandelsavtalen med Hongkong som misligholdt på det groveste. Vi forventer også at Norge taler demokratiforkjempernes sak gjennom sitt sete i FNs sikkerhetsråd.


Den kinesiske utenriksministeren uttalte i februar at flere av disse regionene er «skinnende eksempler» på menneskerettighetenes «fremgang». Det er beviselig feil.

Kina bryter konsekvent med folkeretten og innfører grove handelssanksjoner på alle som taler dem i mot. Gjennom sin framferd i sør-kinahavet bryter Kina daglig havretten og forsøker å skaffe seg utilbørlige fordeler og særstillinger i regionen. Dersom verdens demokratier skal overleve i fremtiden er man helt avhengig av at man står opp mot totalitære diktatur som Kina. Unge Venstre mener at så lenge Kina fortsetter med sine menneskerettsbrudd kan ikke dagens normaliseringsavtale fortsette og mener derfor at Norge må legge seg på en hardere linje i politikken vår mot Kina.

Undertrykkelsene i Kina gjelder ikke bare minoriteter og territorier. Kinas urovekkende sensur av menneskerettighetsforkjempere, journalister og aktivister kombinert med begrensninger på internett gjør det dessverre vanskelig å innhente nøyaktig informasjon om kinesiske myndigheters politikk og handlinger.


Demokrati og menneskerettigheter er kompromissløse verdier. Når vi ikke står opp mot diktaturer, bidrar vi til å legitimere og styrke dem. Det taper vi alle på. Unge Venstre krever at Norge reagerer på de gjentatte og omfattende menneskerettighetsbruddene i Kina.

Unge Venstre vil:

  • Si opp normaliseringsavtalen fra 2016

  • Ikke fremforhandle en ny handelsavtale med Kina før menneskerettighetskravene i gjeldende avtale blir etterkommet.

  • Fordømme Kinas overgrep mot minoriteter, regioner, dissidenter og øvrig befolkning

  • Anerkjenne Taiwan som en selvstendig stat.