Kjøttforbruket må ned nå!

Oppdatert: 14. des. 2018

Vedtatt av styret i Oslo Unge Venstre 7. desember 2018.FNs klimarapport slår ettertrykkelig fast at om vi skal ha sjans til å nå 1,5-gradersmålet, er vi nødt til å redusere klimagassutslippene med 40-50 % sammenlignet med førindustriell tid. Samtidig fortsetter befolkningsveksten, og innen 2050 kan vi ha nådd 10 milliarder mennesker på jorda. For å takle disse enorme utfordringene, er man nødt til å tørre å gå radikalt til verks.


Det er et paradoks at den mest ineffektive, ressurssløsende og klimaskadelige måten å produsere mat på, nemlig bruk av dyr for menneskemat, er den tilsynelatende mest seigliva kampen i miljøbevegelsen.


For det er et sløseri uten sidestykke: Vi har kollektivt bestemt oss for at kjøtt er godt, og da bruker vi likså godt 83 % av jordas landbruksareal til produksjon av animalske matvarer - selv om disse bare står for 18 % av de totale kaloriene vi får i oss. Hadde vi brukt maten vi fôrer dyra med til menneskemat, hadde vi fått nok til å stilne sulten til 3,5 milliarder ekstra mennesker på flekken. Isteden går vi omveien om dyr - og kaster bort 97 % av maten vi kunne brukt bedre, på å holde i live dyr som skal dø for kjøttets skyld. Næringa er også en massiv bidragsyter til klimagassutslipp: globalt står næringa for rundt 15 % av de totale klimagassutslippene - mer enn alle fly, biler og båter til sammen. Oslo Unge Venstre tar inn over seg alvoret fra FNs klimarapport, og mener man må kutte utslipp så langt mulig fra alle sektorer.


Det er lovfestet at dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdi de måtte ha for mennesker. Derfor er det skremmende hvordan vi tillater oss å behandle dyr i dagens samfunn. I Norge i dag kvernes hanekyllinger levende bare en dag gamle, fordi de ikke skaper tilstrekkelig profitt for mennesket. Det er ansett som humant og dyreetisk forsvarlig at ku og kalv skilles ved fødsel. Tidligere i år kom avsløringen om at i løpet av én ettårsperiode fant Mattilsynet grove avvik i 166 av 228 svinebesetninger under tilsyn i Rogaland. Hver eneste dag tar vi i Norge aleine livet av 200 000 dyr - det blir 70 millioner i året. Globalt er tallet tigangen, hvilket vil si at for hvert halvannet år som går, har vi drept flere dyr enn det har eksistert mennesker i hele menneskehetens historie. Oslo Unge Venstre mener vi ikke kan akseptere en slik brutal utnyttelse av dyr, og ønsker således en utfasing av bruk av dyr i matproduksjon.


Venstres, og på mange måter Unge Venstres, gjennomslag for avvikling av pelsnæringa, er en milepæl i kampen for dyrs rettigheter - men nå gjelder det ikke å lene seg tilbake, men heller være offensive og bruke dette gjennomslaget som en brekkstang mot et samfunn der vi behandler dyr på en mer rettferdig måte enn i dag. Oslo Unge Venstre har tro på en bedre og mer rettferdig verden - men om vi skal få til det, er vi nødt til å handle NÅ.


Oslo Unge Venstre vil:

  • At reduksjon i kjøttkonsumet skal bli en hovedprioritet i arbeidet med å oppfylle klimamålene, blant annet ved at utslippene fra produksjon av kjøtt reflekteres fullt ut i prisen.

  • vri alle landbrukssubsidier over på vegetabilsk matproduksjon.

  • gi bønder som i dag driver med dyrehold omstillingsmidler for raskere å omstille seg til annen type landbruk.

  • ha en økt satsing på bærekraftige og lidelsesfrie alternativer til kjøtt, herunder labkjøtt.

  • jobbe for at at konsumentene gjøres bevisste på hvordan maten deres er produsert, blant annet gjennom tekst og bilder på emballasje etter modell fra tobakksprodukter.