Klimakrise krever internasjonalt samarbeid

Vedtatt av Unge Venstres landsmøte den 03.11.2019


Klimakrisa, vår tids største utfordring, er en global krise. Vi vet at vi er nødt til å samarbeide på tvers av landegrensene for å klare å reversere utviklingen. Globale utfordringer krever globale løsninger, og det er dagens klimaproblem et eksempel på.


De siste årene har vi også her i Norge sett effekten av klimaendringene: Vi opplever varmere somre, heftigere ekstremvær og endringer i plante- og dyreliv. Likevel er det ikke vi som opplever klimaendringene sterkest; Små øystater som Tuvalu og Maldivene risikerer å forsvinne som konsekvens av at havet stiger, og Afrika sør for Sahara trues aller mest av ekstremvær. I tillegg vet vi at klimaendringene rammer verdens fattigste aller hardest.


Global oppvarming forholder seg ikke til landegrenser, og det kan ikke vi som skal løse problemet gjøre heller. Når konsekvensene kommer til syne som tørke i Etiopia og ekstremvær i Nepal, er ikke dette effekten av feilslått lokalpolitikk - det er symptomer på vårt felles, globale problem.

Til tross for at mange klimatiltak rent praktisk må implementeres lokalt, trenger vi et sterkt internasjonalt samarbeid og forpliktende avtaler for å sikre at politikerne våre prioriterer riktig. Vi trenger langsiktige løsninger med reell påvirkning.


Derfor mener Unge Venstre at Norge må fortsette sitt internasjonale klimasamarbeid. De aller mest effektive klimatiltakene er nettopp de som baserer seg på forpliktende, internasjonalt samarbeid, og det må vi se mer av i fremtiden; Parisavtalen, EUs kvotemarked, og ikke minst EUs mål om å redusere 40% av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. At Norge forplikter seg i tråd med disse avtalene er helt avgjørende.


Likevel har vi et stykke igjen: Vi ser at de færreste av landene som forpliktet seg i 2015 faktisk følger målene satt i Parisavtalen. Kvotesystemet inneholder fortsatt for mange kvoter, og vi kutter alt for lite i ikke-kvotepliktig sektor.


I en tid når land som USA trekker seg ut, og andre industriland ikke kutter så mye som vi må, er det særlig viktig at vi fortsetter arbeidet. Vi må løse klimakrisa sammen, og da kan vi ikke sette oss på bakbeina. Unge Venstre mener svaret på dette må være å fortsette med internasjonalt klimasamarbeid, samtidig som vi sørger for at statene følger opp sine forpliktelser.


Samtidig som vi har et ansvar for å løse krisen, er det også vår jobb å takle de problemene som allerede har oppstått som følge av våre utslipp. Unge Venstre vil at Norge skal ta imot flyktninger som drives på flukt på bakgrunn av klimaendringer, og at disse skal få beskyttelse under FN-konvensjonen.


Unge Venstre mener at:

  • Verdens land er nødt til å samarbeide internasjonalt for å løse klimakrisa.

  • Norge må følge opp sine klimaforpliktelser.

  • Norge skal ha en aktiv rolle internasjonalt, og gå i bresjen for forpliktende, internasjonalt klimasamarbeid.

  • Regjeringen må jobbe aktivt opp mot EU, og være en pådriver for at EU skal sette seg ambisiøse klimamål.

  • Norge skal følge EUs klimasamarbeid om kutt i ikke-kvotepliktig sektor, og kutte minst 50% av norske utslipp her.

  • Klimaflyktninger må defineres som flyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og Norge skal åpne for å ta imot disse.

  • Norge skal tilslutte seg EURATOM og ITER.