Kongress med International Federation of Liberal Youth i Kiev, Ukraina

Er du spesielt interessert i internasjonal politikk? Ønsker du å hjelpe Unge Venstre få gjennomslag for sin politikk på tvers av landegrensene?


2.-5. oktober arrangerer vår paraplyorganisasjon IFLRY kongress i Kiev, Ukraina. Unge Venstre kommer til å sende 4 deltagere, hvor deltakeravgift, overnatting og mat på kongressen blir dekket, samt 80 % av reiseutgiftene. En kongress med IFLRY innebærer å diskutere masse politikk, jobbe for å få gjennom våre uttalelser, og ikke minst skaffe seg mange nye internasjonale venner.


I tillegg til kongressen kommer IFLRY til å avholde et seminar med teamet “You(th) and Employment Market: Tools and Techniques to Influence Decision-Makers” 27 september til 2 oktober I forbindelse med kongressen. UV kommer her til å dekke deltakeravgift og reise for opptil 2 personer.


Høres noe av dette interessant ut? Send en mail med navn, alder, fylke, tidligere erfaring med internasjonal politikk og hvorfor nøyaktig du burde få være med til internasjonal leder Kjersti Brevik Møller (kjersti.moller@venstre.no) innen 15. August. P.S. Husk å nevne hva du vil delta på, enten det bare er seminar eller kongress, eller om det er hele uken!