Krever grønne rabatter og betydelige kutt i utslipp

Regjeringen la torsdag frem et statsbudsjett som ikke legger opp til betydelige kutt av klimagassutslipp. Unge Venstre mener det haster å kutte i utslippene, og at dette kan oppnås gjennom bruk av grønne rabatter.


Grønne rabatter er skatte- og avgiftskutt eller prisnedsettelser som gjør det billigere og enklere å leve klimavennlig. Dette kan være alt fra billigere bussbilletter til kutt i skatten på arbeid. De grønne rabattene skal finansieres gjennom å øke avgiftene på klimafiendtlig adferd, slik at kostnaden ved å forurense ligger nærmere kostnaden konsekvensene har for kommende generasjoner.


Unge Venstres forslag til klimarabatter: - Billigere buss og tog - Lavere inntektsskatt - Skattefradrag på års- og månedskort - Videreføring av fordelene for nullutslippsbiler - Mer penger til utbygging av kollektiv


Budsjettet Regjeringen la frem følger heller ikke opp forpliktelser den har gjort nasjonalt og internasjonalt, og er et klart løftebrudd. Unge Venstre er klare på at en regjering som ikke holder inngåtte avtaler, heller ikke kan forvente å få støtte.


- For Venstre kan det ikke være aktuelt å støtte en regjering som ikke tar ansvar for å holde de avtalene man har laget med verden - så enkelt og så vanskelig er det, sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.


- Dette handler om at Høyre må vise at de er et ansvarlig regjeringsparti, og oppfylle egne avtaler, ikke om å tilfredsstille Venstre.

Unge Venstre er opptatt av at vi skal nå målene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen. Skal vi nå disse må utslippene ned med 20 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Regjeringens forslag kommer ikke i nærheten av å nå dette.


- Her snubler Regjeringen før startstreken. De foreslår et kutt på svært beskjedne 0,2 millioner tonn, men velger å komme med en rekke forslag som fører til økte utslipp. Det er smått utrolig hvis noen i Høyre eller FrP trodde de ville få støtte for dette.