Krever nasjonal flyktningdugnad

Syrias befolkning og dens naboland lider som følger av borgerkrigen i Syria. Hittil er 2,6 millioner syrere på flukt. Unge Venstre mener Norge bør ta en større del av ansvaret med å hjelpe syriske flyktninger.


Borgerkrigen i Syria har gjort 2,6 millioner syrere til flyktninger, både internt og eksternt. Med naboland som preges av uro, og et Europa som fortsatt strever med etterdønningene av finanskrisen, er det ekstra viktig at Norge tar sin del av ansvaret med å bosette syriske flyktninger.


Mens Sverige har tatt imot 8000 syriske flyktninger, har Norge tatt imot knapt 1000 flyktninger fra Syria, hvorav halvparten gjøres ved at det kuttes i kvoten for flyktninger fra andre land. Unge Venstre mener dette tallet er for lavt, og vil øke antallet til minimum 6000 syriske kvoteflyktninger i tillegg til ordinære kvoter.


Unge Venstre erkjenner at det i dag er utfordringer knyttet til å bosette eksisterende flyktninger og asylsøkere som har fått innvilget opphold. Det etterlyses derfor en storstilt bosettingsdugnad i alle norske kommuner for å sørge for at det eksisterer nok kapasitet til å oppfylle vårt internasjonale ansvar. Unge Venstre ber regjeringen øke de økonomiske insentivene for å få fortgang på bosettingsprosessen.


Unge Venstre ønsker:

  • at Norge tar imot minst 6000 tusen ekstra syriske kvoteflyktninger

  • en nasjonal dugnad for å bosette flere flyktninger

  • å øke de økonomiske insentivene for å bosette flyktninger i kommunene