Les Simons innlegg til VenstreLM 2018

Landsmøte,


De siste ukene har det på nytt blitt satt søkelys på gjengproblematikk og ungdomskriminalitet i Oslo.


I februar ble en yngre mann skutt på Holmlia i Oslo, én måned tidligere ble to knivstukket i den samme gata. I høst så ble en 21-åring skutt i hodet, og i fjor juni døde en kun 16 år gammel elev ved en Oslo skole etter å ha blitt slått bevisstløs.


Før påske slo en rektor på Romsås alarm, om hvordan gjengmedlemmer rekrutterer og truer hans elever, og at han er redd man vil miste kontrollen over områder.


Det skal naturligvis ikke være slik at folk vegrer seg for å gå på skole eller jobb i frykt for å møte gjenger. Men dette handler ikke bare om innbyggernes trygghet i Oslo, det handler også om barna som dras inn i dette sin frihet. Friheten til å fullføre utdanning, komme i jobb. At du uavhengig av hvor i byen eller hvilken familie du vokser opp får de mulighetene og rettighetene vårt samfunn gir, ikke tvinges inn en ond sirkel av vold og kriminalitet.


Og det finnes ingen quick fix for dette. Tilstedeværende politi og satsning på ungdomsklubber og frivilligheten er en del av løsningen, men vi må også ta tak i de større, underliggende årsakene til de problemene vi nå ser.


Vi vet at barn som vokser opp i fattigdom har en mye større sjanse for ende opp i kriminelle miljøer senere. Oslo er det fylket der relativt sett flest barn vokser opp i familier med vedvarende lave inntekter.


Og sammenhengen mellom personer dømt for vold, og de som har blitt utsatt for eller vært vitne til vold som barn er også klar. I enkelte områder i Oslo har man den største konsentrasjonen av barnevernssaker i hele landet.


Landsmøte, jeg er født og oppvokst i Oslo, og mye er bra. Men utfordringene er også store. Fremover skal Norge bruke mindre penger, samtidig trenger vi mer til utjevning, barnevern og til sosiale tiltak - særlig i de store byene. Da må vi prioritere dette, selv om det blir tøft, for det er kun når ingen barn lever i fattigdom, utsettes for eller blir vitne til vold i hjemmet, at alle som vokser opp i Norge reelt kan få de samme mulighetene.