Levende læreplan

Vedtatt fråsegn på Hordaland Unge Venstre sitt årsmøte 12.01.2018


Samfunnet vårt endrer seg raskere enn noen gang før, og fremtiden lover at denne tendensen vil fortsette og tempoet øke. Disse hyppige endringene gjør behovet for stadfestede oppdateringer i skolens læreplanverk og fagenes læreplaner helt nødvendig. Ludvigsen utvalget, som fra 2013-15 vurderte hvordan dagens skolefag samsvarer med kravene til kompetanse som vil eksistere i fremtidens samfunns- og arbeidsliv, fremhevet særlig at barna som starter på skolen nå, må håndtere et samfunn preget av større kompleksitet, mer mangfold og en raskere endringstakt enn det vi ser i dag.


I fjor begynte fagfornyelsen i norsk skole, som skal fornye læreplanverkets læreplaner i alle fag, med siktemål om å innføre de nye læreplanene i 2020. Dette er et viktig fremskritt for den norske skolen, men like tungtveiende er det å sørge for at en slik oppdatering og justering av læreplanene og fagene i skolen foregår regelmessig. En av nøklene til den vellykkede skolepolitikken til Finland, som har tronet i toppsjiktet av PISA undersøkelsen i femten år (OECD internasjonale skoleundersøkelse), er landets tradisjon med å justere skolens læreplan hvert tiende år. I denne prosessen drøftes alle fag og metoder i skolen av faglige eksperter, før endringene i læreplanen så gjennomføres. Særlig sentralt i denne finske modellen er en grundig gjennomgang av kjernepensum. En slik regelmessig justering og oppdatering av læreplanen gjør at skolens undervisning og kompetansemål samsvarer til samtiden elevene lever i. Det er veldig viktig at vi sørger for at fremtidige generasjoner elever får den samme nødvendige oppdateringen av læreplanene sine tilsvarende den som foregår nå. I en verden med truende klimaendringer og rask teknologisk ekspandering trenger vi godt oppdaterte læreplaner som er i stand til å forberede elevene på å løse slike store utfordringer.


Hordaland Unge Venstre vil:

- stadfeste at norsk skoles læreplan skal oppdateres og justeres hvert tiende år.