LNU søker to ungdomsdelegater på menneskerettigheter


Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran, holdt innlegg i 3. komité i FNs generalforsamling. Foto: Ragnhild H. Simenstad / FN-delegasjonen i New York

Vil du jobbe med menneskerettigheter i FN? LNU ser nå etter to ungdomsdelegater med menneskerettigheter som fagfelt, som blant annet skal møte i FNs generalforsamling i New York. Søk innen 6. februar!


Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser.


I år kan Unge Venstre kun nominere kvinner.

 

Nå søker de to nye ungdomsdelegater med menneskerettigheter som fagfelt! Ungdomsdelegatene med menneskerettigheter som fagfelt skal blant annet møte i FNs generalforsamling. Søknadsfristen er 6. februar. Søknad sendes til linn@ungevenstre.no.


Ungdomsdelegat med menneskerettigheter som fagfelt

Den ene delegatplassen for dette fagfeltet er forbeholdt nominerte fra ungdomspartiene og må i år være en kvinne. Den andre plassen er forbeholdt nominerte fra de øvrige av LNUs medlemsorganisasjoner og må i år være en mann. Dette på grunn av krav om kjønnsbalanse i alle norske delegasjoner til FN. Dersom du verken definerer deg som mann eller kvinne er du velkommen til å søke enten du kommer fra et ungdomsparti eller fra en av LNUs øvrige medlemsorganisasjoner. 


FNs generalforsamling er den årlige samlingen for alle 193 medlemsland i FN. Samlingen finner sted i New York på høsten med både plenumsmøter og møter i forskjellige fagkomiteer. LNUs menneskerettighetsdelegater skal jobbe opp mot møtene som foregår i FNs 3. komité. Den behandler spørsmål om menneskerettigheter, noe som blant annet inkluderer arbeidet med barn og unges deltakelse.


Ungdomsdelegatene regnes som offisielle delegater i den norske delegasjonen til FN, og samarbeider med FN-seksjonen i Utenriksdepartementet og den permanente delegasjonen til FN i New York. Ungdomsdelegatene representerer LNU inn i delegasjonen, og får i stor grad representere Norge i forhandlingene.


Generalforsamlingsdeltakelsen innebærer mellom 2-3 intensive uker i 3. komité i september/oktober. I tillegg vil det muligens bli aktuelt for ungdomsdelegatene å delta som LNUs representanter på UN Advocacy Meeting arrangert av European Youth Forum i august, der flere av de europeiske ungdomsdelegatene deltar.

Ungdomspartiene kan kun nominere kvinnelige kandidater, LNUs øvrige medlemsorganisasjoner kan kun nominere mannlige kandidater. Ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling skal velges av Barne- og ungdomstinget i april.


Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.


Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.


Kandidatene må bo i Oslo-området, eller selv dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. 


Ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling skal velges av Barne- og ungdomstinget i april.