Medlemstall 2017

Unge Venstre er i vekst, og kan med glede melde om økning i antall medlemmer i 2017!


Antall betalende medlemmer i Unge Venstre i 2017 var 1437. Dette var 22 medlemmer flere enn i 2016. Flere fylker har også fått medlemsvekst i året som har gått. Særlig fylkene Akershus, Oppland og Finnmark markerer seg positivt med stor medlemsvekst. Dette er også fylker der Unge Venstre i året som har gått har hatt økt lokallagsaktivitet.